Palkkakirjanpidon tositteet?

Palkkakirjanpidon tositteet?

Palkkakirjanpidon tositteet? Onko myös vanhat verokortit sellainen tosite joita tulee säilyttää ja kuinka kauan jos tulee? Kysyy nim. Neuvoton yrittäjä

Vastaus

Verokortti ei ole säilytettävä tosite. Työsuhteen päättyessä verokortti on palautettava palkansaajalle. Näin kertovat verokortin ohjeet:
http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=3801;65138

Eräs lukijamme tosin kertoi, että verotoimistosta hänelle kerrottiin, että yrityksen täytyy säilyttää työntekijöiden vanhoja verokortteja kuusi vuotta. Kannattaa siis tarkistaa asia vielä verotoimistosta.

Palkkakirjanpidon säilyttämisesta säädetään ennakkoperintälain 36 §:ssä Palkkakirjanpito ja muistiinpanovelvollisuus.

Kirjanpitovelvollisen on säilytettävä tämän lain mukaisia suorituksia koskeva palkkakirjanpitonsa kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä noudattaen muutoin, mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) kirjanpitoaineiston säilytysajasta säädetään. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana suoritus on maksettu. (24.6.2004/564)

Ennakkoperintälaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961118

Säädösta kommentoidaan Helsingin kaupunginkirjastossa asiakkaiden käytössä olevassa yrityselämän tietokanta WSOYpro.fi:ssä seuraavasti:
"-- palkkakirjanpitoa on säilytettävä 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tämä koskee lähinnä palkkakortteja ja niiden tietoja sekä tuntilistoja ja työkortteja."

Kommentit (0)

Vastauksesi