Palkka - sairauspäiväraha - työkyvyttömyyseläke

Palkka - sairauspäiväraha - työkyvyttömyyseläke

Jos jää pitkälle sairauslomalle. kuinka pitkään yksityinen yritys maksaa työntekijälle normaalia kuukausipalkkaa? Kuinka suuri on sen jälkeen maksettava sairauspäiväraha (verrattuna kk-palkkaan)? Kuinka suuri on lopuksi määräytyvä työkyvyttömyyseläke (verrattuna kk-palkkaan)? Varmaan tilanteet erovat ihmisillä, mutta onko yllä oleviin mahdollista arvioida karkeaa % haarukkaa nyrkkisäännöksi.

Vastaus

Sairausajan palkasta säädetään toisaalta työehtosopimuslaissa, toisaalta työehtosopimuksissa. Työntekijä jonka työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden on oikeutettu saamaan normaalia palkkaa sairastumispäivän lisäksi vähintään yhdeksältä työpäivältä. Jos työsuhde on kestänyt vähemmän kuin kuukauden, työntekijä saa yhdeksän sairauspäivän ajan puolet palkasta. Jos sairaus kestää pidempään, Kela alkaa maksaa päivärahaa. Päivärahan osuus palkkaan vaihtelee palkan suuruuden mukaan, keskimäärin se on kuitenkin noin 70 % palkasta. Jos työntekijän työehtosopimus ei muuta säädä, Kelan maksama päiväraha menee suoraan työntekijälle eikä työnantaja maksa varsinaista palkkaa. Useimmissa työehtosopimuksissa kuitenkin työntekijälle on taattu oikeus pidempää sairausajan palkkaan. Esimerkiksi palvelualan työehtosopimus takaa työntekijälle työsuhteen kestosta riippuen enimmillään kahdeksan viikon sairausajan palkan. Jos työnantaja maksaa työntekijälle palkan yhdeksän ensimmäisen sairauspäivän jälkeen, Kela maksaa päivärahan työnantajalle. Jos sairaus jatkuu työehtosopimuksen takaamaa sairausajan palkkaa pidemmälle, palkanmaksu loppuu ja Kelan päiväraha maksetaan työntekijälle. Kela maksaa yleensä sairauspäivärahaa korkeintaan 300 päivältä eli noin vuodelta (sisältää myös ne päivät, jolloin päiväraha maksettiin työnantajalle).

Jos työntekijä ei voi 300 sairauspäivän jälkeen palata töihin, hänelle voidaan ehdottaa työkyvyttömyyseläkettä tai osatyökyvyttömyyseläkettä. Työkyvyttömyyseläkettä maksavat Kela tai työeläkejärjestöt. Kelan maksaman eläkkeen suuruuteen vaikuttavat eläkkeensaajan perhesuhteet, ikä sekä muut tulot. Suurin mahdollinen kuukausittainen summa on 630,02 € / kuukausi. Tällöin eläkkeensaajalla ei voi olla muita tuloja, esimerkiksi työeläkettä. Jos taas työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvä on oikeutettu työeläkkeeseen, eläkkeen suuruus määräytyy työuran pituuden ja saadun palkan mukaan. Sairauslomaa voidaan myös jatkaa kuntoutuksella, jos lääkäri tukee kuntoutuksen aloittamista. Kuntoutukseen menijä voi anoa määräaikaista kuntoutustukea, jonka suuruus on sama kuin työkyvyttömyyseläkkeen. Työeläkejärjestön maksaman työkyvyttömyyseläkkeen suuruuden voi päätellä työeläkeotteesta.Poikkeuksena ovat työtapaturmista tai työperäisistä sairauksista johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet. Jos ihminen sairastuu työnsä takia, hän on oikeutettu täyteen eläkkeeseen ts. siihen eläkkeeseen, jonka hän olisi saanut jäs olisi työskennelly viralliseen eläkeikäänsä asti. Eläkkeiden suhdetta palkkaan on vaikea laskea, usein on arvioitu, että täysi eläke on noin 60 % palkasta. 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi