Paljonko yleensä saa sakkoja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta jos ajaa...

Paljonko yleensä saa sakkoja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta jos ajaa...

Paljonko yleensä saa sakkoja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta jos ajaa autolla tieltä ulos ja osuu vaikka aitaan tai sillankaiteeseen ym. Tietyömaa alue nopeus rajoitettu 30km/h. Yö aika työmaalla ei ketään ja hiljainen liikenne. Lähteekö ajokortti? Kaverille sattui vahinko.

Vastaus

Lainsäädännössä rangaistuksista ja sakoista määrätään yleisellä tasolla. Yksittäisten tapausten osalta ratkaisun tekee joko poliisi tai oikeuslaitos.

Tietoa rikesakosta ja sakosta:
http://www.oikeus.fi/58160.htm
http://www.oikeus.fi/5856.htm
Sakkolaskuri laskee rangaistuksen suuruuden euroina muutamissa yleisimmin esiintyvistä liikennerikkomuksista.
http://www.poliisi.fi/poliisi/lp/home.nsf/pages/346EC1B6650EA748C2256BB5...

Tieliikennelaki 3.4.1981/267
8. Luku
Liikennerikokset
98 § (30.4.1999/546)
”Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
Rangaistus liikenneturvallisuuden vaarantamisesta säädetään rikoslain 23 luvun 1 §:ssä.”
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267?search%5Btype%5D=pik...

Rikoslaki 19.12.1889/39
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search%5Btype%5D=...
23. Luku
1 § (30.4.1999/545)
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
"Joka tienkäyttäjänä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tieliikennelakia tai ajoneuvolakia taikka niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, on tuomittava liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi".

Kommentit (0)

Vastauksesi