Paljonko ulosottomiesten palkat ovat keskimäärin?Taulukko jokaisen...

Paljonko ulosottomiesten palkat ovat keskimäärin?Taulukko jokaisen...

Paljonko ulosottomiesten palkat ovat keskimäärin?

Taulukko jokaisen ulosottomiehen palkoista, siis joku käppyräkaavio?

Vaativuustaso P1 tehtäväkohtainen palkanosa on 2 610,91 €/kk
+ henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa
+ mahdollinen kokemus- ja kielilisä
+ perimis- ja toimenpidepalkkiot.

Vastaus

Tilastokirjastosta http://www.stat.fi/tup/tilastokirjasto/ saamani vastaus on seuraava:

Ulosottomiesten palkat löytyvät vuodelta 2009 ja 2010 Tilastokeskuksen Ansiotasoindeksi-tilaston yhteydestä Valtion kuukausipalkoista. Tilaston kotisivu on http://tilastokeskus.fi/til/ati/index.html

Tarkat palkkatiedot löytyvät Ansiotasoindeksin Taulukot-sivulta http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/pal/ati/ati_fi.asp
taulukoista:
""Valtion kuukausipalkat ammateittain vuonna 2009""
""Valtion kuukausipalkat ammateittain vuonna 2010""
Ammattinimekkeenä on Kihlakunnan ulosottomies.

Vuoden 2010 tiedoissa Kihlakunnan ulosottomiehen keskimääräinen palkka oli 4450 euroa/kk (säännöllisen työajan ansion keskiarvo.) Vuodelta 2009 vastaava palkka oli 4234 euroa/kk. Ylläolevista taulukoista löytyy myös erittely sukupuolen mukaan yms.

Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan, erilaiset tehtävän, ammattitaidon, palvelusvuosien yms. perusteella maksettavat lisät, työaikalisät,
tulos- ja suoritusperusteinen palkanosat, luontoisetujen verotusarvot.

Vanhemmat palkkatiedot ovat julkaistu Valtion kuukausipalkat julkaisussa, josta verkkosivulla http://tilastokeskus.fi/til/vkp/tau.html
on vuosien 2006-2008 tiedot.

Kunkin vuoden tiedot ovat omissa taulukoissaan, joten jos haluaa tehdä jonkun taulun/kuvion kehityksestä, on jokainen tieto poimittava erikseen ja vietävä esim. Exceliin ja kuvio tehtävä siellä.

Vuotta 2006 vanhemmat tiedot löytyvät painetusta Valtion kuukausipalkat -julkaisusta, jota on saatavissa ainakin Tilastokirjastosta.

Tilastoasiantuntija Valtion kuukausipalkkojen osalta on Laura Hulkko (etunimi.sukunimi(at)tilastokeskus.fi tai p. 09-1734 2611)

Kommentit (0)

Vastauksesi