Paljonko tiilen paino lisääntyy jos liotan sitä vesiämpärissä vaikka kuukauden...

Paljonko tiilen paino lisääntyy jos liotan sitä vesiämpärissä vaikka kuukauden...

Paljonko tiilen paino lisääntyy jos liotan sitä vesiämpärissä vaikka kuukauden vai imeekö se lainkaan vettä?

Vastaus

Tiili imee vettä. Ohessa tietoa poltetun tiilen vedenimunopeudesta ja vedenimukyvystä.

Vedenimunopeudella tarkoitetaan tiilen tai tiililaatan minuutissa lapepinnan neliömetriä kohti imemää vesimäärää kilogrammoina. Vedenimunopeudella on merkitystä laastin ja tiilen väliseen tartuntaan, rakenteen lujuuteen ja saumojen tiiviyteen. Suuri vedenimunopeus (yli 3 kg/m2 min) vaatii muurauslaastilta hyvää vedenpidätyskykyä. Vedenimukyky ilmoittaa tiilen tai tiililaatan imemän vesimäärän painoprosentteina kuivapainosta. Polttolämpötilan nosto pienentää vedenimukykyä. Tästä johtuen tummemmaksi poltettujen tiilien vedenimukyky on pienempi kuin vaaleiden.

Poltetut tiilet, ominaisuudet: vedenimukyky noin 7...20 painoprosenttia

Kosteuspitoisuus vaihtelee ilman suhteellisen kosteuden mukaan. Tiilimuurin kosteusmuodonmuutokselle käytetään arvoa 0,1 mm/m.

Säänkestävyydellä tarkoitetaan märän tiilen pakkasenkestävyyttä. Pakkasenkestävät tiilet ovat yleensä reikätiiliä.

Lähde: Lähde: RT-kortti 35-10500, Poltetut tiilet. Muuraustarvikkeet. (1993)

Kommentit (0)

Vastauksesi