Paljonko tieyksiköitä kertyy. Jos asut omakotitaloa, taloudessa kaksi autoa, ajettava matka 2.1 km .

Paljonko tieyksiköitä kertyy. Jos asut omakotitaloa, taloudessa kaksi autoa, ajettava matka 2.1 km .

Voinko vaatia tieyksiköiden tarkastusta.

Vastaus

Yksityistien kunnossapidosta vastaavat omalla kustannuksellaan tieosakkaat. Tienpidon osittelu tehdään arvioimalla. Peruslähtökohtana on osakkaan omistaman kiinteistön todellinen tien käyttö. Kysyjän mainitsemia tietoja tarvitaan ositteluperusteita arvioitaessa, mutta perusteellisessa tieyksikkölaskelmassa tarvitaan:

• Tienkäyttöyksikkö (kiinteistön nimi ja tunnus)
• Tieosakastyyppi (asuinkiinteistö, lomakiinteistö jne.)
• Liikennelajit kiinteistöittäin ja lohkoittain (ULA, ULV, SLV jne.)
• Yksiköiden määrä kutakin liikennelajia kohti (lkm, ha)
• Painoluku
• Käytetty matka (km)
• Korjauskertoimet (matkan, painoluvun ja sivuetäisyyden) ja
• Osakkaan lopulliset tonnikilometrit (tieyksiköt)
 
Verkosta löytyy ohjeistuksia tieyksiköiden laskemiseen. Kysy.fi ei pysty tarkasti laskemaan tieyksiköitänne, eikä arvioimaan, onko tieyksiköiden määrä tapauksessanne kohtuullinen. Tieosakkaat päättävät tienpidosta ja muista tiekuntaa koskevista asioista tiekunnan kokouksessa. Kokouksessa päätetään tieyksikköjen ja kuljetusmaksujen määräämisestä ja muuttamisesta ja mahdollisen tarkistuspyynnön voi ottaa puheeksi kokouksessa. Tiekunnan kokouksen päätöksestä tieosakkailla on oikeus vaatia muutosta kunnan tielautakunnalta 30 päivän kuluessa päätöksenteosta. Tielautakunta ratkaisee valitusasiat tielautakunnan toimituksessa. Tielautakunnan toimitusta haetaan kirjallisesti.
Kommentit (0)

Vastauksesi