Paljonko saa nykyään siirtää vaikkapa lapsen tilille rahaa vuodessa jotta...

Paljonko saa nykyään siirtää vaikkapa lapsen tilille rahaa vuodessa jotta...

Paljonko saa nykyään siirtää vaikkapa lapsen tilille rahaa vuodessa jotta verottaja ei sekaannu asiaan ja mistä verottaja saa tietoonsa jos siirtää lapsensa tilille enemmänkin rahaa??

Vastaus

Verottomasti lapselle voi lahjoittaa 3999 euroa kolmen vuoden välein. Summa on lahjoittajakohtainen ja siksi esim. kumpikin vanhemmista - tai joku kolmas henkilö - voivat kukin lahjoittaa samansuuruisen summan kolmen vuoden välein. Suuremmista lahjoittajakohtaisista summista menee lahjavero, jonka asteikko löytyy myös veronmaksajain keskusliiton sivuilta.

Kysymykseesi, miten verottaja seuraa, ylittyvätkö sallitut lahjoitukset, voi etsiä tietoa Pankkisalaisuusohjeista.
Veroviranomaisilla on joka tapauksessa oikeus saada tietoja asiakkaan pankkiasioista verolakeihin sisältyvien säännösten nojalla.

Lähteet:

Veronmaksajain keskusliitto: omat veroasiat, lahjat. WWW.sivu 4.3.2011
http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/omatveroasiat/lahjat/

Finanssialan keskusliitto, Pankkiturvallisuusohjeet. WWW-sivu, 4.3.2011
http://www.pankkiturvallisuus.fi/www/page/fk_pts_7658

Kommentit (0)

Vastauksesi