Paljonko palkka on ja mikä on työaika?Kunnan työpaikkailmoitus: "Palkka...

Paljonko palkka on ja mikä on työaika?Kunnan työpaikkailmoitus: "Palkka...

Paljonko palkka on ja mikä on työaika?

Kunnan työpaikkailmoitus: "Palkka määräytyy OVTES:n osio C 6 § 1 momentin mukaan ja työaika osio A luku III 31 §:n 2 kohdan mukaan."

Vastaus

Kunnallisesta opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksesta (OVTES) löydät kysymäsi kohdat:
Osio C, 6 § Opinto-ohjaajan viran palkka ja opetustuntimäärä
(s. 108)
6 § Opinto-ohjaajan viran palkka ja opetustuntimäärä
1 mom. Kokonaistyöajassa olevan opinto-ohjaajan peruspalkka,
ks. palkkaliite
4 00 03 00 3 Ylempi korkeakoulututkinto
4 00 03 00 4 Muu tutkinto

Palkkaliite (s.195)
Opinto-ohjaaja/ylempi korkeakoulututkinto
3 130,66 (Ikl) 3 057,58 (IIkl)
Opinto-ohjaaja/muu tutkinto
3 040,61 (Ikl) 2 969,82 (IIkl)

OSIO A, III TYÖAIKA (s.36)
31 § Työaikamuodot
2 Kokonaistyöaika (toiminnalliset vaatimukset huomioon
ottava toimistotyöaika KVTES III luku 8 §)
– peruskoulun ja lukion rehtorit sekä peruskoulun ja lukion
apulaisrehtorin viran haltijat
– ammatillisten oppilaitosten rehtorit, apulaisrehtorit, aikuiskoulutusjohtajat
ja opinto-ohjaajat
– sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten sekä metsäoppilaitosten
päätoiminen opetushenkilöstö
Lähde:(OVTES)
http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/opettajat/Documents/ovtes20...

KVTES: III luku 8 §. katso s.53.
http://www.kvtes.fi/kvtes.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi