Paljonko keskimäärin maksaa 100 metriä moottoritietä?

Paljonko keskimäärin maksaa 100 metriä moottoritietä?

Vastaus

Oletan, että tässä kysytään uuden moottoritien rakentamisen hintaa. Tiehallinnon sivuilta löytyy tietoja teiden uudisrakentamisen kustannuksista vuodelta 2005. Nelikaistaisen valtatien rakentaminen vuonna 2005 maksoi keskimäärin 1,4 miljoonaa euroa kilometriltä. Tähän hintaan sisältyy kaikki tien rakentamiseen tarvittavat rakennusosat (pintamaan poisto ja näkemäalueen raivaus, maankaivu tai louhinta, kuivatus, rakennekerrokset,kulutuskerros, reunakivetys, liikennemerkit ja ajoratamerkinnät). Tien rakentamisen hintaa nostaa maan routivuus ja sen aiheuttama paalutuksen tarve sekä tunnelit.
Sivuilta löytyy tietoja myös muunlaisten teiden rakentamisen kustannuksista sekä teiden ylläpidon kustannuksista.

http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/10565.PDF

Kommentit (0)

Vastauksesi