paljonko on hanselilla varastomiehiä? ja paljonko henkilökuntaa yhteensä?

paljonko on hanselilla varastomiehiä? ja paljonko henkilökuntaa yhteensä?

Vastaus

Mikäli tarkoitat Hansel Oy:tä, niin yhtiön
vuoden 2006 toimintakertomuksessa todetaan henkilöstöstä seuraavasti:"palveluksessa oli 31.12.2006 yhteensä 55 henkilöä, joista neljä oli äitiys- tai hoitovapaalla (65 henkilöä 31.12.2005). Työntekijöistä kaksi oli määräaikaisessa ja yksi osa-aikaisessa tehtävässä.
http://www.hansel.fi/index.php?m=2&s=14&id=1744

Tietoja yrityksestä:
http://www.hansel.fi/index.php?m=2&s=14&id=163

Kommentit (0)

Vastauksesi