Paljonko aivosoluja yksi viinapullo tappaa?

Paljonko aivosoluja yksi viinapullo tappaa?

Paljonko aivosoluja yksi viinapullo tappaa? Ja kun sellasen juo ja niitä aivosoluja kuolee nii tuleeko oikeasti tyhmemmäksi? Ja kuinka paljon aivosoluja kuolee kun sammuu?

Vastaus

Uusimpien tutkimusten mukaan alkoholi ei tuhoa aivosoluja vaan vaikuttaa keskushermostoon kemiallisesti siten, että solujen välinen yhteistyö vaikeutuu, kun alkoholin määrä veressä nousee. Pitkäaikainen, runsas alkoholinkäyttö tosin aiheuttaa aivoissa sekä toiminnallisia että rakenteellisia muutoksia.

Aivojen toiminta perustuu hermoverkostoon, jossa aivosolut (neuronit) ovat yhteydessä toisiinsa. Oppiessa syntyy uusia yhteyksiä ja toiset surkastuvat, kun niitä ei enää tarvita. Neuroneitakin häviää joka päivä, mutta niitä syntyy myös uusia. Aiemmin alkoholin haitallisen vaikutuksen on oletettu perustuvan siihen, että se tuhoaa neuroneita ja aiheuttaa ajan kuluessa häiriötä aivoissa, kun neuroneiden tuhoutuminen on suurempaa kuin uusiutuminen.

Viime vuosien tutkimukset ovat osoittaneet, että alkoholi ei tuhoa aivosoluja vaan estää uusien neuroneiden ja niiden välisten yhteyksien syntymisen. Siitä syntyy alkuvaiheessa muisti- ja oppimisongelmia ja myöhemmin jopa aivojen surkastumista. Jo kerta-altistuskin häiritsee tätä hermojen herkkää tasapainoa.

Nykytiedon valossa ei siis voi sanoa kuinka monta aivosolua yksi viinapullo tuhoaa, mutta haitallista sellainen määrä alkoholia aina on.

Humala ja krapulatilassa alkoholi aiheuttaa esimerkiksi aivovaltimoiden tukoksia ja repeämiä, jolloin aivot vioittuvat hapen puutteen takia. Jos juot koko pullon viinaa kerralla ja veren alkoholipitoisuus nousee liian korkeaksi (keskimäärin noin 4 promilleen), syvä humalatila johtaa alkoholimyrkytykseen, jonka seurauksena hengityskeskus lamaantuu, tai voit kuolla sydänpysähdykseen.

Pitkäaikaisen käytön seurauksena henkinen suorituskyky heikkenee eli siinä mielessä ihminen ”tulee tyhmemmäksi” runsaan juomisen seurauksena. Usein suurkuluttajilla todetaan muistin ja päättelykyvyn heikentymistä, aloitteellisuuden vähenemistä ja motorisia ongelmia. Juomisen lopettaminen kuitenkin parantaa suorituskykyä, mutta jos muutokset ovat suuria, täydellistä palautumista entiselle tasolle ei välttämättä enää tapahdu. Toisin sanoen mitä kauemmin runsas alkoholinkäyttö jatkuu, sitä suurempia aivomuutokset ovat, ja sitä vaikeampi niistä on palautua.

Alkoholin runsaaseen käyttöön liittyy usein esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöitä, tapaturmista johtuvia aivovammoja ja kehnosta ruokavaliosta seuraavia vitamiinien puutostiloja. Alkoholin aiheuttamia, muistiin vaikuttavia sairauksia tunnetaan monia. Niistä mainittakoon Korsakoffin syndrooma, Wernicken tauti ja Marchiava-Bignamin tauti.

Vahva humalatila voi etenkin nuorilla johtaa aivovaurioon, koska heillä veren sokeri laskee liian alas ja aivojen energian saanti estyy. Sammuminen voi juuri siksi olla aivojen kannalta vaarallista.

Nuorten aivot ovat muutenkin suuremmassa vaarassa vaurioitua, koska aivojen kehitys nuoruudessa on vielä kesken. Alkoholin vaikutukset aivoihin ja esimerkiksi alkoholidementian kehittyminen eivät katso ikää. Jopa kolmekymppisellä voi olla alkoholidementia, jos pullon korkki on nuoruudessa narahtanut tarpeeksi taajaan.

Yleisen terveyden kannalta voidaan puhua alkoholin riskikulutuksen rajoista. Alkoholin aiheuttamien sairauksien riski toisin sanoen kasvaa, jos riskikulutuksen rajat ylittyvät. Miehillä riskiraja on puhdasta alkoholia 350 ml viikossa ja naisilla vastaava määrä on 240 ml viikossa. Eli väkevien juomien kohdalla se tarkoittaa miehillä 1,75 pulloa ja naisilla 1,5 pulloa viikossa. Aivokudoskato on alkoholisteilla jopa maksakirroosia yleisempi sairaus.

Kysymykseen vastasi A-klinikkasäätiön ylilääkäri

Muita lähteitä:

http://www.paihdelinkki.fi/Tietoiskut/213-alkoholi-ja-aivot

http://www.paihdelinkki.fi/tietoiskut/225-alkoholi-ja-muisti

http://www.alko.fi/fi/5B04F85CBC77D4D0C22572B3004ADE8C/$file/Alkoholi_ja_aivot.pdf

http://www.helsinki.fi/fgsn/courses/kuvat/05_alkoholi_aivot.pdf

http://www.ktl.fi/portal/suomi/osastot/mao/paihteet_ja_riippuvuus/alkoho...

http://www.ktl.fi/portal/suomi/osastot/mao/paihteet_ja_riippuvuus/alkoho...

http://www.ktl.fi/portal/suomi/osastot/mao/paihteet_ja_riippuvuus/alkoho...

http://www.ktl.fi/portal/suomi/osastot/mao/paihteet_ja_riippuvuus/alkoho...

Kommentit (0)

Vastauksesi