Päättyykö nopeusrajoitus vastakkaisen suunnan rajoitusmerkkiin?

Päättyykö nopeusrajoitus vastakkaisen suunnan rajoitusmerkkiin?

Jostain muistelen lukeneeni, että nopeusrajoitus päättyisi vastakkaiselle suunnalle asetettuun nopeusrajoitukseen, vaikkei omaan suuntaan olisi rajoituksen päättymistä osoittavaa merkkiä tai uutta rajoitusta.

Onko näin ja jos on, missä lainkohdassa se on määrätty?

 

2 vastausta

Liikennemerkkien käyttöä säätelevät Tieliikenneasetus ja erilaiset liikenneministeriön päätökset. Lakien tulkinnassa ohjaavat Liikenneviraston ohjeet, esimerkiksi Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä.

Nopeusrajoitusmerkillä 361 määrätty rajoitus päättyy pääsääntöisesti ainoastaan joko tien päättymiseen tai johonkin merkeistä 361, 361 (nopeusrajoitus päättyy), 363 (aluenopeusrajoitus), 572 (taajama päättyy) ja 573 (pihakatu). Rajoitus saattaa päättyä myös merkkiin 571 (taajama), mikäli merkin jälkeen ei välittömästi ole toista nopeusrajoitusta määräävää liikennemerkkiä.

Nopeusrajoitusaluemerkki 363 määrää nopeusrajoituksen tietylle alueelle, jonka rajat merkitään liikennemerkeillä 363 ja 364 (nopeusrajoitusalue päättyy): alueelta poistuvan pitäisi siis nähdä joko aluerajoituksen päättymisestä kertova merkki tai sitten toisen aluerajoituksen alkamisesta kertova merkki. Alueen sisällä poikkeavista rajoituksista ilmoitetaan liikennemerkillä 361.

Missään säädöksessä ei siis sanota, että kuljettajan pitäisi  tähyillä vastakkaiseen suntaan ajavien nopeusrajoitusmerkkejä (suurissa nopeuksissa tämä lienee vaarallistakin), vaan omassa ajosuunnassa näkyvien merkkien tähyilemisen pitäisi riittää. Lakikiemuroita tarkemmin tuntemattomina emme osaa sanoa, kenen vastuulla ovat puutteellisista tiemerkinnöistä aiheutuvat tarkoitettua suuremmat ajonopeudet.

Kommentit (0)
07.08.201310:05
5220
75

Tiehallinnon julkaisussa Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä säädetään kohdan 2E - 1 alussa seuraavasti:

"Kielto tai rajoitusmerkin vaikutusalue ulottuu, jollei jäljempänä toisin säädetä tai lisäkilvellä muuta vaikutusaluetta osoiteta, merkissä osoitetun kiellon tai rajoituksen päättymistä osoittavaan taikka vastakkaista suuntaa varten asetettuun merkkiin".

Jäljempänä kohdassa 2E - 34 säädetään kuitenkin: "Merkillä 361 osoitettu nopeusrajoitus koskee vain sitä tietä, jolle se on merkitty. Merkin vaikutus loppuu kyseisellä tiellä vasta muuta nopeusrajoitusta osoittavaan merkkiin".

Itse ymmärrän tuon niin, että vaikka yleisellä tasolla kielto- tai rajoitusmerkin vaikutusalue päättyy myös vastakkaisen suunnan vastaavaan alkavaan merkkiin, ei se koske nopeusrajoitusmerkkiä, jonka päättymisestä on säädetty jäljempänä toisin. Tämä on kuitenkin vain oma tulkintani.

Kommentit (0)

Vastauksesi