Päältäajettavan ruohonleikurin ajamiseen oikeuttava lupa, ikäraja...

Päältäajettavan ruohonleikurin ajamiseen oikeuttava lupa, ikäraja...

Vastaus

Kysyin asiaa varmuuden vuoksi poliisilta ja he vastasivatkin perusteellisesti. Lisätiedoksi vielä se, että saadakseen T-kortin pitää olla 15-vuotias.

Poliisin vastaus:

"Kyseinen laite luokitellaan moottorityökoneeksi (vaatii T-kortin). Päältä ajettava ruohonleikkuri tulee säännösten mukaan rekisteröidä, jos sitä käytetään muualla kuin yleiseltä liikenteeltä selvästi eristetyllä alueella. Selvästi eristettyjä alueita ovat mm. suljetut aitaukset ja alueet, joille yleisen liikenteen pääsyn estää jatkuva aukoton vartiointi. Selvästi eristetty alue on myös esim. suljetuin portein ja aitauksin muulta liikenteeltä suljettu omakotitalon nurmikkoalue. Sen sijaan esim. yleisiä tai muuten avoimia puistoalueita, julkisia nurmialueita sekä omakotitalojen ja kerrostalojen avoimia piha- ja nurmikkoalueita ei katsota eristetyiksi alueiksi

Päältä ajettavien ruohonleikkurien osalta on otettava huomioon myös liikennevakuutuslainsäädäntö. Liikennevakuutuslain mukaan liikenteeseen käytettävällä moottoriajoneuvolla tulee olla aina liikennevakuutus. Liikenneministeriö on ottanut kantaa päältä ohjattavien ruohonleikkureiden rekisteröintivelvollisuuteen. Sen mukaan ruohonleikkuri pitäisi rekisteröidä myös silloin, kun sitä käytetään "ei eristetyksi alueeksi" katsotulla avoimella omakotitalon pihalla taikka mm. ylitetään yleiseksi liikennealueeksi katsottava tie. Tämä tulee usein esiin mm. huoltoyhtiöiden siirtyessä pihalta toiselle huoltamaan nurmikoita.

Jos laitteen käyttöalue (esim. avoin omakotitalon piha) on sellaista aluetta, jossa se säännösten mukaan pitää olla rekisteröity, koskee vakuuttamisvelvollisuus myös alle 15 km/h kulkevaa ajoneuvoa. Jos omakotitalon piha on eristetty eli suljettu aitauksin ja portein, ei ko. leikkurille tarvita liikennevakuutusta. Jos leikkurin nopeus on yli 15 km/h, vakuuttamisvelvollisuus on olemassa vaikka rekisteröintivelvoitetta ei olisikaan."

Kommentit (0)

Vastauksesi