Ovatko yritysten kirjanpidot kokonaan julkisia vai koskeeko julkisuus vain...

Ovatko yritysten kirjanpidot kokonaan julkisia vai koskeeko julkisuus vain...

Ovatko yritysten kirjanpidot kokonaan julkisia vai koskeeko julkisuus vain tiettyjä osa-alueita?
Entä ovatko nämä yritysten julkiset kirjanpidot tai sen osat tavallisen kansalaisen saatavilla/nähtävissä?
Jos ovat niin mistä näitä kirjanpito-dokumentteja voi mennä pyytämään tahi katsomaan?
Kiitoooos! :)

Vastaus

Julkista (vaikka ikävä kyllä eivät ilmaista) tietoa ovat yritysten tilinpäätökset. Kirjassa ”Yritysoikeus” (WSOY, 2006) sanotaan: ”Vuoden 1973 kirjanpitolaista lukien on Suomessa pidetty periaatteellisena lähtökohtana jokaisen kirjanpitovelvollisen tilinpäätöksen julkisuutta; tosin kirjanpitovelvollisten suuren määrän takia voidaan vain osa tilinpäätöksistä säätää julkistettaviksi --- (s. 567).

Yritysten tilinpäätöstiedot tallennetaan vuosittain kaupparekisteriin. Seuraavalta sivulta selviää, miten tilinpäätöksiä voi tilata kaupparekisteristä, ja mitä ne maksavat:

http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/tietopalvelut/tilinpaatosten_tilaus...

Tilinpäätöksiä voi tilata – niin ikään maksua vastaan – myös joistakin muista palveluista. Ne mainitaan seuraavan sivun alareunassa:

http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/tietopalvelut.html

Jos haluat tarkistaa, onko sinua kiinnostavan yrityksen tilinpäätös saatavana, voit käyttää yllä olevilla sivuilla esiteltyä Virre-tietopalvelua. Palvelu kertoo, onko kyseisen yrityksen tilinpäätöksiä kaupparekisterissä ja miltä vuosilta.

Kommentit (0)

Vastauksesi