Ovatko yksityishenkilöiden verotiedot edelleen jotain kautta kaikkien...

Ovatko yksityishenkilöiden verotiedot edelleen jotain kautta kaikkien...

Ovatko yksityishenkilöiden verotiedot edelleen jotain kautta kaikkien saatavilla? Kuinka tarkat tiedot esim. omaisuudesta on tätä kautta löytyy? Löytyykö näistä lähteistä kaikkea sellaista mitä on esim. esitäytetyssä veroilmoituksessa eli vaikkapa tieto omistuksen sisällöstä vai pelkästään tieto verotettavan tulon ja omaisuuden määrästä?

Vastaus

Julkisia verotustietoja ovat nimi, syntymävuosi sekä maakunta. Muita tuloverotuksen julkisia tietoja ovat valtion verotuksessa verotettava ansiotulo, pääomatulo, kunnallisverotuksessa verotettava tulo, tulovero, kunnallisvero, maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä sekä veronkannossa maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero ja veronpalautus.

Luonnollisen henkilön varallisuustiedoista ovat olleet julkisia verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain mukaan verotettavan varallisuuden sekä tulo- ja varallisuusveron yhteismäärä. Nyt kun varallisuusverosta on luovuttu merkitsee se sitä, että verotuksessa ei näitä tietoja enää synny. Tätä tilannetta on pohdittu myös julkisuuden kannalta hallituksen esityksessä 144/2005

Lähteet:
Verohallinnon ohje tuloverotuksen julkiset tiedot
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2010...(9893)

Henkilö- ja yhteisöasiakkaiden tuloverotuksen julkiset tiedot
http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Henkilo_ja_yhteisoasiakk...(14762)

Lomake julkisten tietojen käyttötarkoituksen selvittämistä varten http://www.vero.fi/download/noname/%7B1D0BBA5E-A8FD-4EB3-B7D2-C65191B904...

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19991346

Hallituksen esitys 144/2005
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2005/20050144

Kommentit (0)

Vastauksesi