Ovatko suomalaiset ja virolaiset geenisukulaisia?

Ovatko suomalaiset ja virolaiset geenisukulaisia?

Ja jos ovat nii ovatko Hämäläiset, karjalaiset vai Saamelaiset lähempänä sukulaisuutta?

4 vastausta
22.04.201516:33
17259
48

Suomalaisten ja saamelaisten välillä on sen verran eroa, että näkyy että jotain eroa on, mutta ei sen enempää. Siitä on vaikea päätellä paljoa siitä mitä esihistoriallisella ajalla on tapahtunut, mutta tiedetäänhän se että ennen maatalouden tuloa 5-6 tuhatta vuotta sitten täällä oli vain kalastaja-metsästäjä-keräilijöitä. Sitä ei tiedetä mitä kieliä silloin puhuttiin, mutta se tiedetään että kun maatalous levisi Pohjois-Euroopassa, niin populaation tiheyden kasvu pakotti pikkuhiljaa kalastaja-metsästäjä-keräilijöitä assimiloitumaan maatalouskulttuuriin. Vain Fennoskandian perukoilla maatalous ei pystynyt valloittamaan ihan kaikkea maata ennen valtioiden perustamista, ja siksi jäi tilaa alkuperäiskansalle, jonka alue sitten väkivalloin jaettiin kansallisvaltioiden kesken. Tämä maatalouden eteneminen ja siihen assimiloituminen on tapahtunut niin monien vuosituhansien aikana, että geeniperimästä on siis tosiaan vaikea päätellä esihistoriallisia jakolinjoja. Itä- ja Länsi-Suomen välillä kylläkin on yllättävän selvä ero geeneissä. Ei hirveän iso, mutta tarpeeksi selvä yllättämään.

Tietoa olen kerännyt pikkurippusista vähän kerrallaan, joten lähteitä on vaikea tähän poimia.

Kommentit (0)
22.04.201516:26
21589
26

Suomalaisessa kirjallisuudessa on paljon viitattu Cavalli-Sforzan tutkijaryhmän kuuluisaan teokseen The history and geography of human genes vuodelta 1994. Sen mukaan suomalaisten geneettiset etäisyydet ovat lyhimmät belgialaisiin (joita tutkimuksissa edustivat flaamit), saksalaisiin, itävaltalaisiin, ruotsalaisiin, norjalaisiin, tanskalaisiin ja italialaisiin, mainitussa järjestyksessä. Näistä seitsemästä kuusi siis puhuu germaanista kieltä. Suomalaisista kauimpana ovat islantilaiset, baskit, (ent.) jugoslaavit, kreikkalaiset, sardinialaiset ja aivan äärilaidalla saamelaiset.

On kuitenkin huomattava, että tutkimuksessa ei  ollut mukana itäisemmän Euroopan väestöjä,esimerkiksi virolaisia, latvialaisia, liettualaisia ja valkovenäläisiä, joiden geneettisten etäisyyksien suomalaisiin voi olettaa olevan lyhyet, kuten mm. Kalevi Wiik on huomauttanut. Viimeksi mainittu seikka tuntuisikin luonnolliselta, koskapa nykyisen Suomenlahden eteläpuolelta on on Suomeen suuntautunut väestöliikkeitä aina siitä lähtien, kun maata alettiin asuttaa heti jääkauden jälkeen 8000-luvun alussa eKr. nyky-Viron alueella sijainneen Kundan kulttuurin piiristä Luoteis-Venäjän Butovon ja Veretjen kulttuurien ohella.

Itselleni on tuntematonta, onko Cavalli-Sforzan ryhmän (1994) jälkeen julkaistu uusia tutkimustuloksia, jotka olennaisesti muuttaisivat kuvaa.

Kirjallisuutta:

Reijo Norio, Suomalaisten mutkalliset geenijuuret. Teoksessa Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan. Toim. Riho Grünthal. SKS 2002.

Kalevi Wiik, Suomalaisten juuret. Atena Kustannus Oy 2004.

Kommentit (0)
22.04.201516:46
74428
19

Vuoden 2008 tutkimuksessa todettiin, että virolaiset ovat suomalaisten läheisimpiä geenisukulaisia. Ks. linkki, kappale Genominlaajuiset tutkimukset.

Kommentit (0)
22.04.201518:46
21589
13

Juu, onhan se alan tutkimus edennyt suorastaan harppauksin sitten Cavalli-Sforzan ryhmän päivien. Samalla tulokset ovat muuttuneet paljon monisyisemmiksi ja hienojakoisemmiksi - ja samalla monitulkintaisemmiksi. Suomeksi niitä on esitellyt etenkin kielitieteilijä Jaakko Häkkinen monissa nettiartikkeleissaan, esim.:

http://jaska.vapaavuoro.uusisuomi.fi/vapaa-aika/137064-suomalaisten-alku...

Lainaan Häkkisen tekstiä:

"Yleisimmin väestöjen välistä geneettistä etäisyyttä kuvataan FST-arvolla. FST-arvo on sitä pienempi, mitä enemmän geeninvaihtoa väestöjen välillä on tapahtunut. Monien eurooppalaisten väestöjen etäisyys naapureihin on vain noin 10 [Häkkinen on havainnollisuuden vuoksi muuntanut alkuperäisarvon 0,0010 kokonaisluvuksi], kun taas etäisyys länsisuomalaisista ruotsalaisiin, venäläisiin ja itäsuomalaisiin on noin 30. Virolaisia on verrattu vain helsinkiläisiin, ja he ovat lähempänä näitä kuin ruotsalaiset ja venäläiset; mikään kaukaisempi kansa ei ole suomalaisille läheisempi kuin nämä naapuriväestöt."

Eräs asia näkyy pysyvän muuttumattomana: saamelaisille ei ole nykyväestöissä löytynyt läheisiä sukulaisia. Tämä selitetään alan kirjallisuudessa viittauksella pitkälliseen geneettiseen eristyneisyyteen, jonka selityksenä mahdoillisesti on vaeltaminen ns. Pohjanmeren maakannasta ptkin jääkauden aikana tai sen päättymisvaiheessa sulaa Norjan rannikkoa ("norway") pitkin pohjoiseen.

Eri väestöryhmien välisiä geneettisiä eroja vertailevia hyvin seikkaperäisiä FST-arvoja Jaakko Häkkinen on esitellyt seuraavassa artikkelissa:

http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/136491-painokoneet-seis-venalaiset...

 

Kommentit (0)

Vastauksesi