Ovatko sarvikuonot ainoita eläimiä, joilla on sarvi (tai kaksi) pään keskilinjalla?