Ovatko saamelaiset samaa kansaa?

Ovatko saamelaiset samaa kansaa?

Suomen alueella asuu äidinkielenään kolmea eri saamelaiskieltä puhuvaa ryhmää, mutta ovatko pohjoissaamelaiset, koltansaamelaiset ja inarinsaamelaiset samaa vai kolme eri kansaa? Paljonko Suomessa on pohjoissaamelaisia, koltansaamelaisia ja inarinsaamelaisia etniseltä taustaltaan ja paljonko heistä edelleen puhuu omaa äidinkieltään?

Vastaus

Saamelaisia voidaan pitää yhtenä kansana, joka toki jakautuu myös alaryhmiin. Samalla tavalla suomalaisiakin on pidetty yhtenä kansana, joka jakautuu heimoihin (hämäläiset, savolaiset jne.).

Tilastokeskuksen tietokanta kertoo, että saamea äidinkielenään puhuvia oli vuonna 2016 väestötietojärjestelmässä 1 957 henkilöä. Tilasto ei erottele eri kielimuotoja vaan niputtaa ne yhteen. Wikipedian artikkelissa on arvio, että Suomessa pohjoissaamen puhujia olisi noin 2 000, koltansaamen puhujia noin 300 ja inarinsaamen puhujia myös noin 300. On toki sitten toinen asia, kuinka moni puhuu kieltä arkielämässään ja missä määrin. Siitä lienee aika mahdotonta löytää tilastoja.

Kielen puhuminen on vielä suhteellisen helppoa määrittää suhteessa siihen, kuinka paljon saamelaisia voisi ajatella olevan etnisessä mielessä. Wikipedian artikkelissa kaikkiaan saamelaisia arvioidaan olevan noin 6 000. Toisaalta Saamelaiskäräjät mainitsevat luvuksi peräti 10 000. Saamelaisia ei noissa lähteissä erotella kielen perusteella.

Kommentit (0)

Vastauksesi