Ovatko nämä Suomessa laillisia? http://www.casinoeuro.com/fi/index.jsp

Ovatko nämä Suomessa laillisia? http://www.casinoeuro.com/fi/index.jsp

Vastaus

Me iGS-vastaajat emme ole laintulkinnan asiantuntijoita, joten emme pysty vastaamaan pätevästi laillisuutta koskeviin kysymyksiin. Siksipä tämäkin vastaus on vain maallikon tulkinta. Jos haluat asiantuntevampaa laillisuusarviointia, kehotan kääntymään laintulkinnan ammattilaisten puoleen.

Suomessa Raha-automaattiyhdistykselle on myönnetty yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinotoimintaan, johon lukeutunee myös vastaava Internetissä pyöritettävä toiminta. Niinpä Suomessa muut peliyhtiöt eivät voi laillisesti tarjota vastaavia palveluita. Mainitsemasi sivusto toimii kuitenkin Maltalla, jolloin sitä luonnollisesti koskee paikallinen lainsäädäntö.

Vaikka Suomessa on rahapelimonopoli ja sen rikkominen on rangaistavaa, ulkomailta käsin pyöritettyjen nettirahapelien pelaaminen ei liene rangaistavaa. Ainakaan osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011047 löytyvässä arpajaislaissa ei näyttäisi olevan itse pelaamisen kieltäviä pykäliä, vaikka sellaisia asioita kuin mainostamista ja ikärajoja siinä säädellään. Osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001 löytyvän rikoslain rahapelirikoksen säädökset koskevat puolestaan pelin toimeenpanoa tai tilan järjestämistä luvattomille peleille. Käytännössä pelaamista olisi varmasti aika mahdoton estää, vaikka se kriminalisoitaisiinkin.

Internetin peleissä täytyy myös muistaa, että mahdollinen pelistä saatava voitto saattaa olla veronalaista tuloa. Verottajan asiaa koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.vero.fi/default.asp?path=5,40,87&article=7456&domain=VERO_MAIN.

Kommentit (0)

Vastauksesi