Ovatko länsi- ja itäsuomalaiset samaa kansaa?

Vastaus

iGS on aiemmin antanut vastauksen, jossa selvitetään länsi- ja itäsuomalaisten geneettisiä eroavaisuuksia:
http://igs.kirjastot.fi/fi-FI/iGS/kysymykset/kysymys.aspx?ID=9c4a907c-f3...

Väestön geneettisten erojen lisäksi Itä- ja Länsi-Suomi eroavat toisistaan luonnonolosuhteiltaan, perinteisiltä elinkeinoiltaan ja murteiltaan.

Myös kansankulttuurissa on toisistaan eroavia piirteitä. Suureksi osaksi kansankulttuurin erot johtuvat siitä, mistä päin vaikutteita on saatu ja milloin.

Länsi-Suomelle luonteenomaisinta oli peltoviljely ja talonpoikaiskulttuuri ja savo-karjalaiselle alueelle kaskikulttuuri. Länsi-Suomessa vallitsi ensin katolinen ja myöhemmin luterilainen uskonto, mutta Karjala oli ortodoksisen uskonnon aluetta.

Läntisen peltoviljelijän maailmankuva sitoutui kylään ja taloon. Itäisen, alituiseen muuttavan kaskiviljelijän maailmassa kiintopiste oli suku.

Länsi-Suomessa ruuat kypsennettiin ennen usein keittämällä. Länsisuomalainen arkileipä oli kuivaa hapanleipää ja sitä leivottiin ehkä vain kaksi kertaa vuodessa suuret määrät. Leivät säilytettiin vartaissa katon rajassa tai erillisessä leipäaitassa.

Itä-Suomessa leipää leivottiin viikoittain ja uuneissa kypsyivät myös laatikot, padat, piirakat ja kukot. Myös hapattaminen oli suosittu itäinen ruuanvalmistustapa ja sitä hyödynnettiin myös leivän teossa.

Vanhastaan murteet on jaettu länsimurteisiin ja itämurteisiin. Länsimurteita ovat lounais-, hämäläis- ja pohjalaismurteet. Itämurteita ovat savolaismurteet ja kaakkoismurteet.

HS:n kuukausiliitteessä (7/2010) taannoin julkaistun Ilkka Malmbergin jutun mukaan "Suomi on liimattu kahdesta palasta. --- Länsisuomalaiset ovat ammoisista ajoista eläneet erillään itäsuomalaisista. Ei siis ihme, jos ulkonäkö, murteet, elämäntavat ja asenteet ovat niin erilaisia eri puolilla Suomea."

Malmberg kirjoittaa, että toinen maailmansota yhdisti kansaa. "Evakot tekivät Suomenniemen historiassa ainutlaatuisen vaelluksen toisen kulttuurin ydinseuduille. Geenit pääsivät vihdoin sekoittumaan. Jos sotaa ei olisi ollut, olisi sekoittuminen viivästynyt. Olisimme vieläkin enemmän erillään."

Lähteet:

http://www.edu.lieto.fi/edulieto/avoin/vanhalinna/italansi.htm

http://www.ruokatieto.fi/Suomeksi/Ruokakulttuuri/Paikallista_kulttuuria/...

http://internetix.fi/opinnot/opintojaksot/8kieletkirjallisuus/aidinkieli...

Ilkka Malmberg: Länsi ja itä
Helsingin Sanomien kuukausiliite 7/2010

Kommentit (0)

Vastauksesi