Ovatko KAJ ja SKTL yhteydessä toisiinsa?

Ovatko KAJ ja SKTL yhteydessä toisiinsa?

Ovatko KAJ ja SKTL yhteydessä toisiinsa? Voiko KAJ:n jäsen sanoa noudattavansa SKTL:n julkaisemia käännöstöiden yleisiä sopimusehtoja? Onko KAJ:llä omat sopimusehdot vai ovatko nämä alan yhteiset tms.?

Vastaus

Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL vaikuttavat äkkiseltään hiukan saman asian järjestöiltä. Ne tekevätkin tarvittaessa yhteistyötä ja jäsenenä voi olla molemmissa samanaikaisesti. SKTL:n suunnalta selvennettiin työnjakoa näin:

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL) on aatteellinen etujärjestö, joka on perustettu vuonna 1955. SKTL ei ole ammattiliitto eikä työttömyyskassa, vaan tarjoaa ammattikääntäjille ja -tulkeille neuvontaa, koulutusta ja ammattilaisten yhteisön. Liitolla on viisi jaostoa: kirjallisuuden kääntäjät, asiatekstikääntäjät, av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat. Liiton toiminta rahoitetaan pääasiallisesti jäsenmaksuilla ja sitä hallinnoidaan Meritullinkadulla sijaisevasta toimistosta käsin 2-3 työntekijän voimin.

SKTL:n toiminta tapahtuu jaostoissa: niissä jäsenet ideoivat ja tekevät itse toiminnan. SKTL:n vahvuus onkin juuri siinä, että hallituksessa ja jaostoissa toimivat jäsenet ovat itse alalla toimivia ammattilaisia, jotka ovat toiminnassa mukana vapaaehtoisperusteisesti.

SKTL on yleishyödyllinen organisaatio, jonka toimintaan kuuluu tiedottaminen (luennot, neuvonta), valvonta (tekijänoikeudet, alan yleisten suositusten noudattaminen), lainsäädäntöön vaikuttaminen (lausunnot viranomaisille), koko käännös- ja tulkkausalan kehityksen seuranta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Toiminnan tavoitteena on edistää kääntäjien ja tulkkien etuja, alan ammattimaisuutta ja laatua.

SKTL on yleishyödyllinen järjestö. Liittomme laatimia ohjeita ja yleisiä sopimusehtoja voi sen vuoksi tutkia vapaasti verkkosivuiltamme ja niitä voivat noudattaa muutkin kuin jäsenemme. On kuitenkin huomattava, että näin toimimalla ei automaattisesti saa SKTL:n jäsenyyttä, vaan sitä on haettava erikseen. Mahdollisissa riitatilanteissa SKTL tarjoaa juridista neuvontaa ja sovittelua vain jäsenilleen.

KAJ ja SKTL ovat siis erillisiä järjestöjä, joiden jäsenyyttä haetaan erikseen. Kummallakin on omat jäsenyyskriteerinsä ja jäsenmaksunsa. On mahdollista kuulua molempiin järjestöihin samanaikaisesti. Sisarjärjestöinä SKTL ja KAJ tekevät myös yhteistyötä tarvittaessa.

Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry. puolestaan on Akavan erikoisaloihin kuuluva käännösalan palkansaajien ammattijärjestö. Se on siis ammattiliitto ja työttömyyskassa.

http://www.sktl.net/
http://www.kaj.fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi