Ovatko eläkepäätökset loppuelämän kestäviä?

Ovatko eläkepäätökset loppuelämän kestäviä?

Ovatko kaikki kerran myönnetyt eläkepäätökset loppuelämän kestäviä riippumatta eläkkeen saajan elämäntilanteesta, työllistymisestä, asuinpaikasta tms?

Vastaus

Suomessa myönnettävät eläkkeet koskevat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvia. Eläke on henkilön saamaa tuloa työuran jälkeen sekä silloin, kun hän on kykenemätön ansaitsemaan elantoaan vamman tai sairauden vuoksi. Eläkepäätös on pääsääntöisesti pysyvä, mutta monissa eläkelajeissa on erilaisia rajoituksia tuloille. Eläkkeellä ollessa saa ansaita lisäansioita palkkatyön avulla vanhuuseläkkeellä vapaasti ja täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä joko 600 euroa kuukaudessa tai 40 prosenttia työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta keskiansiosta.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 18–62-vuotiaille. Toistaiseksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke jatkuu vanhuuseläkeikään saakka. Jos työkyvyn palautumisesta on toiveita, myönnetään eläke määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä eli kuntoutustukena. Täysi työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos eläkeläinen alkaa saada jatkuvia ylärajan ylittäviä työansioita. Eläke voidaan ansiorajan ylittyessä myös jättää lepäämään eli keskeyttää vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Eläkelaitos lakkauttaa työkyvyttömyyseläkkeen, jos eläkkeensaajan työkyky on palautunut niin, ettei eläkkeensaaja enää täytä työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytyksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eläkkeensaajan työkyky ei ole enää alentunut vähintään 2/5.

Eläkelaitos voi keskeyttää eläkkeen maksamisen, jos eläkelaitoksella on syytä epäillä, että eläkkeensaaja ei enää täytä eläkkeen saamisen edellytyksiä. Eläke voidaan keskeyttää esimerkiksi, jos:

  • ulkomailla asuvan eläkkeensaajan elossaolosta ei saada varmistusta eikä eläkkeensaaja vastaa eläkelaitoksen lähettämään asuin- ja yhteystietoja koskevaan kyselyyn
  • eläkkeensaajan ilmoittama pankkitili ei enää ole käytössä, eikä eläkkeensaajalta saada uusia tilitietoja
  • eläkelaitos saa uskottavaan selvitykseen perustuvan pyynnön keskeyttää eläke, esimerkiksi tieto eläkkeensaajan katoamisesta. Näissä tapauksissa keskeytystä seuraa yleensä eläkkeen lakkautus

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi