Ovatko avioehto ja lahjakirja julkisia asiakirjoja?

Ovatko avioehto ja lahjakirja julkisia asiakirjoja?

Voiko maistraatista tilata avioehdon tai lahjakirjan luettavaksi? Tai voiko sen lukea paikan päällä? Saako niitä siis muut kuin asianosaiset käyttöönsä? Kiitos vastauksesta jo etukäteen.

Vastaus

Aluksi huomautan jälleen, että emme ole lakiasioiden ammattilaisia. Tuttu lakimies vastasi kyselyyni, että  "Rekisteröity avioehtosopimus tai mainittu muu rekisteröity asiakirja voi olla joko julkinen tai salassa pidettävä riippuen asiakirjan tarkemmasta sisällöstä. Jos asiakirja on salassa pidettävä niin tietoja voidaan luovuttaa jos tiedot ovat niiden pyytäjälle tarpeen etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa toteuttamiseksi. "  Periaatteessa avioehdot ovat julkisia asiakirjoja, jolloin perusmuotoinen ja yksinkertainen avioehtosopimus (sisältönä lyhyt lausuma tyyppiä "kummallakaan ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen") ei välttämättä sisällä salassapidon kannalta mitään merkittävää tietoa. Silloin muutkin kuin asianosaiset saavat pyytää tietoa näistä julkisista asiakirjoista  ja näin ollen saada tietoonsa sekä rekisteröidyn asiakirjan jättäneiden henkilötiedot että asiakirjaa koskevat yleiset tiedot.

Julkisia asiakirjoja voi saada luettavaksi paikanpäällä tai saada tietoa suullisesti esim. puhelimessa. Asiakirjan (esimerkiksi lahjoitusasian rekisteriin talletettu lahjoitusasiakirja)  julkisuudesta säädetään Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (Julkisuuslaki). Julkisuuslain mukaan pääsääntönä on viranomaiselle annettujen asiakirjojen julkisuus, mutta laissa on säädetty poikkeuksia tästä julkisuusperiaatteesta. Jos niissä on mainittu yksityiskohtaista tietoa henkilöiden omaisuudesta (varallisuus, palkka tms.), tällöin asiakirja voi olla osittain salainen. Siten rekisteröidyn asiakirjan julkisuus on tapauskohtaista, jolloin osittain salaiseksi luokitellusta asiakirjasta voi joskus ulkopuolinen saada tietoa, jos hänellä on tiedonsaantitarve (esim. velkoja).

 

Kommentit (0)

Vastauksesi