Ostin neljä vuotta sitten uuden moottoriveneen.

Ostin neljä vuotta sitten uuden moottoriveneen.

Ostin neljä vuotta sitten uuden moottoriveneen. Huomasin äskettäin, että siinä on murtumia runko-osassa jotka ovat käytönkannalta hengenvaarallisia jos ne siitä vielä kasvavat. Venettä on käytetty asianmukaisesti ja käyttötunteja ei ole kertynyt kovinkaan paljon. Onko minulla mitään lain suomia oikeuksia/mahdollisuuksia saada korjausta tai hyvitystä veneen suomalaiselta valmistajalta? Muistaakseni on olemassa jokin laki mikä on kuluttajan puolella jos tulee tämän tyyppisiä ongelmia tuotteen kanssa. Veneen elinikää ajatellen neljä vuotta on hyvin lyhyt aika.

Vastaus

Kuluttajansuojalaissa määritellään yleisellä tasolla tavaran virhetyypit elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä kaupankäynnissä.
Tavarassa on virhe esimerkiksi silloin, kun siinä on valmistusvika tai se kestää lyhyemmän aikaa kuin perustellusti voi odottaa.

Aluksi kannattaa varmasti neuvotella myyjän tai veneen valmistajan kanssa.

Tuotteen normaalia kestoikää ei ole laissa yksityiskohtaisesti määritelty. Kestävyyden arviointi perustuu yleiseen mittapuuhun, ei yksittäisen kuluttajan odotuksiin. Arvioinnissa on otettava huomioon myös hinta.

Kuluttajaviraston sivuilla on lisää tietoa kuluttajan oikeuksista. http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/virhe

Kuluttajan oikeudesta turvallisiin tuotteisiin: http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/a1e3c9ff-1fcc-4558-bf45-bb5a49d130db...

Kunnalliselta kuluttajaneuvojalta saa apua siihen, onko kyseessä virhe ja millaista hyvitystä sinulla olisi oikeus saada. http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/kuluttajaneuvojat/

Kuluttajariitalautakunta ratkaisee kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä erimielisyyksiä, jotka koskevat kulutustavaroita ja -palveluja.
http://www.kuluttajariita.fi
Lautakunnan ratkaisuja: http://www.kuluttajariita.fi/lautakunnan-ratkaisuja/?language=fi&linkID=...

Kuluttajansuojalaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

Kommentit (0)

Vastauksesi