Ostin lauantaina Nastolan kotijuustoa (munajuustoa).

Ostin lauantaina Nastolan kotijuustoa (munajuustoa).

Ostin lauantaina Nastolan kotijuustoa (munajuustoa). Ihmetykseni oli melkoinen, kun kaupan kassalta sain juustoon TAKUUKUITIN.

Onko ruokaostoksissa yleistä (yleistymässä) takuuaika? Eipä ole ennen omalle kohdalleni osunut!

Vastaus

Lainsäädännön mukaan elintarvikkeen on täytettävä sille asetetut laadulliset vaatimukset.
Pakkausmerkintäasetuksen 6. pykälän mukaan elintarvikkeissa tulee olla merkittynä vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta.
Mainitsemasi kaltainen takuukuitti ei perustu lainsäädäntöön ja on valmistajan omaan valintaan perustuva.
Kyseessä voi olla markkinointikeino, jolla valmistaja haluaa erityisesti painottaa tuotteen täyttävän laatukriteerit.

Kysyimme asiaa myös Kuluttajavirastosta ja elintarvikevalvonnasta ja saimme tiedon, ettei takuukuitti perustu lainsäädäntöön. Takuukuitti ei myöskään ole ainakaan vielä laajemmassa käytössä.

Elintarvikelaki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023

Pakkausmerkinnät:
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä (1084/2004)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20041084
Katso myös:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/pak...
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/oppaat___handbocker___...

Kommentit (0)

Vastauksesi