Osa kirjakauppoihin tulevista teoksista julkaistaan kansipaperien kera, osa...

Osa kirjakauppoihin tulevista teoksista julkaistaan kansipaperien kera, osa...

Osa kirjakauppoihin tulevista teoksista julkaistaan kansipaperien kera, osa taas ns. ylivetokantisina. Viimeksi mainituista läheskään kaikki eivät ole uusintapainoksia. Osaaatteko sanoa, millä kriteereillä kustantajat päättävät, kummassa asussa kirja julkaistaan?

Vastaus

Kullakin kustantamolla on tähän omat kriteerinsä, joita en tämän vastauksen puitteissa pysty tyhjentävästi erittelemään. Kysyin asiasta tarkemmin toimituspäällikkö Elia Lennekseltä Teos-kustantamosta. Heillä periaatteena on se, että kaikki uusi kaunokirjallisuus julkaistaan kansipaperilla, sillä sitä pidetään yleisesti hieman arvostetumpana sidontamuotona kuin pahvikansia. Tästä voidaan kuitenkin tietyissä tapauksissa poiketa. Jokaisen kirjan ulkoasu nimittäin päätetään kirjailija- ja teoskohtaisesti. Ulkoasu syntyy graafisen suunnittelijan ja kirjailijan yhteistyön pohjalta, joten tekijä itse on vaikuttamassa vahvasti siihen minkälaisen ulkoasun hänen luomuksensa saa. Suomessa painosmäärät ovat niin pienet, että eri muotojen hintaero ei yleensä ole merkittävä. Suurin merkitys on sillä, minkälainen ratkaisu kulloinkin tuntuu sopivimmalta kirjan sisältöä ja imagoa ajatellen.

Kommentit (0)

Vastauksesi