oppisopimuksen edut

oppisopimuksen edut

Hei. Voisiko maahanmuuttaja, jolla on jatkuva tai määräaikainen oleskelulupa, saada opintososiaaliset edut tietopuolisen koulutuksen / tutkintotilaisuuden ajalta opiskellessa oppisopimuksella? Kiitos vastauksesta

Vastaus

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa opiskelija tekee töitä yrityksessä ja työnantaja järjestää käytännön työharjoittelua. Koulutuksen järjestäjä järjestää teoriajaksot. Oleskelulupasi peruste määrittelee paljonko saat tehdä töitä ja mitä tehtäviä saat tehdä. Ks. http://www.migri.fi/tyoskentely_suomessa/tyonteko-oikeus  Jos tämä edellytys on kunnossa, ja löydät työnantajan voit hakeutua oppisopimukseen.    

Työssä oppimisen aikana saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Teoriajaksojen aikana sinulle maksetaan opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa ko ajalta palkkaa.

Kysy.fi ei oikeastaan näillä tiedoilla voi arvioida oletko oikeutettu opintososiaalisiin etuihin tässä tapauksessa. Ensin sinun pitäisi selvittää voitko oleskeluluvallasi tehdä työsopimuksen ja aloittaa oppisopimuksen. Työnantajan on varmistuttava siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa. Mikäli se onnistuu, pitäisi teoriajakson etujen kuulua sinullekin. Tarkemmista ehdoista voit neuvotella työnantajan kanssa. Myös koulutusta järjestävästä oppilaitoksesta tai alueesi oppisopimustoimistosta saat lisätietoja. Oppisopimusta koskevassa lainsäädännössä tai ohjeissa ei sinällään mainita mitään oleskeluluvista. Myös maahanmuutovirastosta saat tietoa työnteko-oikeudesta.

 

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi