Opiskelin Teknillisessä korkeakoulussa 70- ja 80-lukujen vaihteessa.Lopetin...

Opiskelin Teknillisessä korkeakoulussa 70- ja 80-lukujen vaihteessa.Lopetin...

Opiskelin Teknillisessä korkeakoulussa 70- ja 80-lukujen vaihteessa.
Lopetin opiskelut, enkä enää ilmoittautunut..Minulla on kaksi kysymystä. Milloin teoreettinen opinto-oikeuteni päättyy tai on päättynyt?Toinen kysymys on, voidaanko opintorekisterissä ( nyk.Aalto- yliopisto) olevat tiedot poistaa opntoja harjoittaneen omasta toivomuksesta?

Vastaus

Aalto-yliopiston opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä kohdassa 4, Opinto-oikeudet mainitaan seuraavaa:

"Opinto-oikeus on voimassa kunnes opiskelija suorittaa tutkintonsa tai luopuu opinto-oikeudestaan.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa määrätään, opinto-oikeuden menettää laissa rajatun opinto-oikeuden tai sille myönnetyn lisäajan päätyttyä tai jos lisäaikaa ei myönnetä. Opinto-oikeuden menettää myös lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönnin vuoksi.. Opiskelija menettää opinto-oikeutensa, jos hän laiminlyö ilmoittautumisen."

Tarkempia tietoja kannattaa kysyä Aalto-ylioiston opintotoimistosta, puh (09)4702 7333.

https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1970972#Aalto-yliopis...

Kommentit (0)

Vastauksesi