Oopperan rahoitus?

Oopperan rahoitus?

Millä summalla valtio rahoittaa vuosittain Suomen kansallisoopperan ja baletin toimintaa? Paljonko pelkkä Oopperatalon ylläpito maksaa vuosittain? Mitä muita rahoittajia sen toiminnalla on?

Vastaus

Kansallisoopperan nettisivuilla esitellään sen toimintaa ja taloutta hyvin seikkaperäisesti. 

Sieltä löytyy myös Kansallisoopperan Vuosikertomus 2018, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Näistä käy ilmi, että Kansallisoopperan valtion rahoitus oli viime vuonna 38,910 milj. euroa. Se sisälsi toiminta-avustuksen veikkausvoittovaroista, erityisavustukset sekä Balettioppilaitoksen valtionosuuden.

Muita toiminnan rahoittajia olivat pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen, yht. 5,361 milj. euroa.

Lisäksi ooppera rahoittaa toimintaansa lahjoituksilla ja muilla avustuksilla. Näitä saadaan yrityksiltä ja säätiöiltä. Yritysyhteistyön ja lahjoittajasuhteiden luomisesta ja kehittämisestä vastaa erityinen varainhankintatiimi. Viime vuonna saaduista lahjoituksista ja avustuksista on selvitys toimintakertomuksessa ja siitä kerrotaan vielä erikseen nettisivuilla. 

Tuloslaskelmassa kiinteistö- ja kalustokuluja on 15,3 milj. euroa. Talon ylläpito vaatii tietysti myös henkilöstöä. Vuoden 2018 lopussa Kansallisoopperan 567 hengen henkilöstöstä teknisiä työntekijöitä oli 203. Henkilöstökulut koko täysaikaisen henkilöstön osalta olivat yhteensä 38,370 milj. Oopperatalon omistaa Suomen valtio ja Kansallisooppera maksaa siitä vuokraa, johon se saa valtiolta vuokra-avustusta.

Kommentit (0)

Vastauksesi