Onko yleistä tai ylipäätään laillista, että kylpylähotellissa on uima-altaassa...

Onko yleistä tai ylipäätään laillista, että kylpylähotellissa on uima-altaassa...

Onko yleistä tai ylipäätään laillista, että kylpylähotellissa on uima-altaassa tallentavat vedenalaiset valvontakamerat? Mielestäni kyseenalaista! Kiitos.

Vastaus

Kuluttajavirasto uudisti ohjeen uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi ainakin vuonna 2002. Ohje perustuu tuoteturvallisuuslakiin (914/1986). Ohjeiden tarkoituksena on tuoteturvallisuuslain perusteella määrittää uimahallien ja kylpylöiden turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, lisätä uimahallien turvallisuutta ja tehostaa tuoteturvallisuuslain mukaista
turvallisuuden valvontaa sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia.

Tämän ohjeen perusteella voidaan todeta, että kameravalvonta on laillista ja yleistäkin. Ohjeen mukaan kameravalvonnalla "voidaan tehostaa valvontaa erityisesti kohteissa, joihin ei ole suoraa näköyhteyttä valvomosta tai valvontapaikasta." Valvonta tulee järjestää siten, että katvealueita ei pääse syntymään. Lisäksi "kameran välittämän kuvan on oltava tehokkaan valvonnan kannalta riittävän selkeä, ja kamerat tulee suunnata valvonnan kannalta keskeisille alueille ja kohteisiin siten, että myösaltaan pohja tulee valvotuksi."

Kameravalvonnasta tulee olla maininta uimahallin ulko-ovella, kassalla tai muualla näkyvässä paikassa henkilötietolain (523/1999) edellyttämällä tavalla.

Kameravalvonnan rajoja määrittää aina rikoslaki, jonka 24 luvussa säädetään mm. rikoksesta rangaistavasta salakatselusta. Salakatselusta edellä kuvatussa ja sen kaltaisessa valvonnassa ei ole kyse.

Lähde:
http://webd.savonia-amk.fi/tertta/arvo/ARVO%20-projekti/TERTTA/Uimahalli...

Kommentit (0)

Vastauksesi