Onko yhtään Suomalaista päiväkirjaa säilynyt 1600-1800 luvuilta?

Onko yhtään Suomalaista päiväkirjaa säilynyt 1600-1800 luvuilta?

Josta voisi lukea minkälaista päivittäinen elämä oli nuona aikoina, kuten esimerkiksi Samuel Pepys pääiväkirja (vuosilta 1660-1669) kertoi päivittäisestä elämästä Lontoossa.

Vastaus

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) informaatikko Kristiina Näyhö vastasi kysymykseen seuraavasti:

”Vanhoja päiväkirjoja tai niiden katkelmia on säilynyt Suomessakin joitakin. Muutamia niistä on myöhemmin julkaistukin enemmän tai vähemmän toimitettuina. 1600- ja 1700-luvun päiväkirjat ovat harvinaisia, 1800-luvulta aineistoa on hieman enemmän.

Teoksessa Kynällä kyntäjät: kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa / toim. Lea Laitinen ja Kati Mikkola (SKS, 2013) on Anna Kuisminin (ent. Makkonen) artikkeli Päiväkirjat ja omaelämäkerrat: aikain muistot ja kokemusten koulut  (s. 60 - 106). Siinä on mielenkiintoista taustatietoa varhaisista suomalaisista kansanihmisten päiväkirjoista ja omaelämäkerroista.

Kuismin toteaa, että hänen tietoonsa on tullut 1800-luvun kansanihmisten - enimmäkseen miesten - kirjoittamia päiväkirjoja tai omaelämäkertatekstejä satakunta. Osa niistä on tallennettuna arkistoihin, osa on myös julkaistu.

Varhaisessa aineistossa on vaikea erottaa toisistaan päiväkirjat ja omaelämäkerrat, nykyaikaiset tekstilajien määritelmät eivät oikein sovi aineistoon. Päiväkirjamerkintöjä saatettiin tehdä myös esimerkiksi almanakan marginaaleihin.

Anna Makkonen on toimittanut 1800-luvun omaelämäkerrallisista teksteistä kirjan Karheita kertomuksia: itseoppineiden omaelämäkertoja 1800-luvun Suomesta (SKS, 2002).

Kuisminin artikkelin lähdeluettelosta löytyy viitteitä sekä painettuihin että arkistoihin tallennettuihin päiväkirjoihin.

SKS:n arkistojen kokoelmissa olevista julkaisemattomista päiväkirjoista voi kysyä arkistoista (sähköpostiosoitteet: kansanrunousarkisto@finlit.fi ja kirjallisuusarkisto@finlit.fi ). Arkistoissa olevat päiväkirjat ovat pääasiassa 1800- ja 1900-luvuilta.

Seuraavassa vielä kirjallisuusviitteitä. Luettelo ei ole kattava. Pois on jätetty mm. suomalaisten tutkimus- ja muiden matkailijoiden matkapäiväkirjat ja Suomeen muualta matkustaneiden matkapäiväkirjat sekä erilaiset sotapäiväkirjat (esimerkiksi sissipäällikkö Stefan Löfvingin huimista seikkailuistaan 1700-luvulla kirjoittamat päiväkirjat). Järjestin suomen- ja ruotsinkieliset julkaisut omiksi ryhmikseen. Arkielämän kuvausta päiväkirjoissa on vaihtelevasti.

Viipurin maaherran Johan Rosenhanen diarium, päiväkirja 1652–1654: mahtimiehen elämää itäisessä Suomessa = Johan Rosenhanes diarium / Pekka Toivanen. [Lappeenranta]: Etelä-Karjalan museo, 1999. (Julkaisusarja / Etelä-Karjalan museo; 20). ISBN 951-785-034-4. - 131 s., kuv., kartt.
Asiasanat: Rosenhane, Johan Johansson; henkilöhistoria; maaherrat; päiväkirjat; historia; Viipuri; Suomi; Ruotsi. Saatavissa lainaksi mm. Museoviraston kirjastosta.

Minä Pietar ja minä Anna: päiväkirja vuosilta 1707–1714 / Petter Schäfer; toimittanut Matti Piispa. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16504-6. - 270 s.
Asiasanat: Schaefer, Petter; päiväkirjat; vangit; mielipidevangit; uskonnollinen syrjintä; historia; pietismi; Suomi. Saatavissa lainaksi mm. SKS:n kirjastosta ja Helsingin yliopiston kirjastosta Kaisa-talosta.

Jakob Immeniuksen päiväkirja: Vahdon kappelin apulaisen muistiinpanot isonvihan ajalta aina vuoteen 1735 / ruotsinkielestä kääntänyt ja selityksin varustanut Turkka Myllykylä; valokuvat: Tuomas Myllykylä. Turku: [Turkka Myllykylä], 2004. - 64 s., kuv.
Asiasanat: Immenius, Jakob; päiväkirjat; papit; seurakuntaelämä; isoviha; papisto; pappilat; paikallishistoriat; historia; Vahto; Masku. Saatavissa lainaksi mm. Kansallisarkiston kirjastosta.

Aiwan kowa tapaus: kirkonvartija Tuomas Tallgrén ja hänen aikakirjansa vuosilta 1795–1837 / toimittaneet Mikko Kylliäinen, Ritva Puro. [Vesilahti]: Wesilahti-seura, 1996.
ISBN 952-90-8314-9. - 176 s., 16 kuvas., kuv.
Asiasanat: Tallgren, Tuomas; henkilöhistoria; päiväkirjat; kirkonkirjat; paikallishistoriat; Vesilahti. Saatavissa lainaksi mm. SKS:n kirjastosta (tällä hetkellä lainassa, eräpäivä 1.9.2015).

Kirkonvartijan päiväkirja 1846–1897 / Adam Ivendorff; toimittanut Mikko Kylliäinen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 1080). ISBN 951-746-827-X. - 262 s., kuv.
Asiasanat: Ivendorff, Adam; henkilöhistoria; päiväkirjat; seurakuntaelämä; historia; Vesilahti. Saatavissa lainaksi mm. SKS:n kirjastosta ja Kansalliskirjastosta.

Luotolaisnaisen päiväkirja 1859–1893 / Eva Christina Lindström; toimittanut Mauno Norima. [Uusikaupunki] : Uudenkaupungin Sanomat, 1999. ISBN 951-97584-2-9. - 200 s., kuv., kartt.
Asiasanat: Lindström, Eva Christina; päiväkirjat; saaristot; elinolot; asukkaat; asutushistoria; historia; Pohjanlahti; Uusikaupunki. Saatavissa lainaksi mm. SKS:n kirjastosta ja Helsingin yliopiston kirjastosta Kaisa-talosta.

Kahdeksantoistavuotias sydämeni / Isa Asp; toimittanut Toivo Hyyryläinen; suomentanut Arja Nerkko-Runtti; runosuomennokset: Toivo Hyyryläinen. Jyväskylä: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-54-8. Kansialanimeke: Isa Aspin päiväkirjat keväällä 1871. - 115 s., kuv.
Asiasanat: Asp, Isa; päiväkirjat; runoilijat. Saatavissa lainaksi mm. SKS:n kirjastosta ja Helsingin yliopiston kirjastosta Kaisa-talosta.

Helmin sydänystävät: Helmi Kochin päiväkirja 1893 / suomentanut Osmo Mäkeläinen; toimittaneet Juha Mäkeläinen ja Osmo Mäkeläinen. Helsinki:  J. Mäkeläinen, 1993.
ISBN 952-90-5150-6. - 106 s., kuv.
Asiasanat: Koch, Helmi; päiväkirjat; elämäntapa; tytöt; 1890-luku; muistelmat; nuoruus. Saatavissa lainaksi mm. SKS:n kirjastosta ja Museoviraston kirjastosta.

Työtä ja rakkautta: kansanmiesten päiväkirjoja 1834–1937 / toimittanut Kaisa Kauranen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. (Kansanelämän kuvauksia; 75.). ISBN 978-952-222-083-7. - 264 s., kuv.
Asiasanat: Seppälä, Mikko Tuomaanpoika; Seppälä, Mikko Mikonpoika; Huttunen, Tahvo; Kaksola, Juho; Wallin, Aleksander; Valtonen, Juho; Eskola, Kalle; Huhti, Hemming; Kaisla, Kustaa; Suikkanen, Olli; Korhonen, Antti; kirjoittaminen; päiväkirjat; muistiinpanot; almanakat; maaseutuväestö; kansanelämä; historia; Suomi. Saatavissa lainaksi mm. SKS:n kirjastosta, Helsingin yliopiston kirjastosta Kaisa-talosta, Museoviraston kirjastosta ja Työväenliikkeen kirjastosta.

Marian malja: kätilö Maria Uutisen elämä 1845–1905 / Kari Kangasharju. [Tampere]: Mediapinta, 2013. ISBN 978-952-235-707-6. - 165 s.
Asiasanat: Uutinen, Maria; päiväkirjat; muistelmat; kätilöt. Saatavissa lainaksi mm. SKS:n kirjastosta (tällä hetkellä lainassa, eräpäivä 8.9.2015).

Kadonnut kangas: retkiä Ida Digertin päiväkirjaan / Anna Makkonen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005. (Kansanelämän kuvauksia; 67). ISBN 951-746-724-9. - 220 s., kuv. - S. 19–104: Ida Digertin päiväkirja.
Asiasanat: Digert, Ida; päiväkirjat; naiset; naistutkimus; mikrohistoria; elämäkertatutkimus; henkilöhistoria; naishistoria; arkielämä; naisen asema; perhe-elämä; kansanelämä; historia; autonomian aika; 1890-luku; Koski Tl.; Suomi. Saatavissa lainaksi mm. SKS:n kirjastosta, Kansalliskirjastosta, Helsingin yliopiston kirjastosta Kaisa-talosta, Museoviraston kirjastosta ja Työväenliikkeen kirjastosta.

Eero ja Saimi Järnefeltin kirjeenvaihtoa ja päiväkirjamerkintöjä 1889-1914 / toimittanut Marko Toppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 1233.).  ISBN 978-952-222-113-1. - 403 s., kuv.
Asiasanat: Järnefelt, Eero; Järnefelt, Saimi; kirjeet; kirjeenvaihto; taidemaalarit; näyttelijät; aviopuolisot; päiväkirjat; seuraelämä; taiteilijat; kulttuurielämä; vuosisadan vaihde; henkilöhistoria; historia; Tuusula; Suomi. Saatavissa lainaksi mm. SKS:n kirjastosta.

Hiljaista vimmaa: suomalaisten naisten päiväkirjatekstejä 1790-luvulta 1990-luvulle / koonnut ja toimittanut Suvi Ahola. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993. ISBN 951-26-3790-1. 376 s., kuv.
Asiasanat: henkilöhistoria; naiset; päiväkirjat; Suomi. Saatavissa lainaksi mm. SKS:n kirjastosta, Kansalliskirjastosta, Helsingin yliopiston kirjastosta Kaisa-talosta, Museoviraston kirjastosta ja Työväenliikkeen kirjastosta.

Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagböcker 1799–1801 / med kommentar och register utgivna av Bo Lönnqvist. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 1970. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; 440). (Folklivsstudier; 7). 149 s., 16 kuvas.
Asiasanat: Munsterhjelm, Jacobina Charlotta; päiväkirjat - naiset - 1799-1801; kulttuuri – yläluokka. Saatavissa lainaksi mm. SKS:n kirjastosta, Kansalliskirjastosta, Helsingin yliopiston kirjastosta Kaisa-talosta ja Museoviraston kirjastosta.

Ingen ro hade mitt hjerta...: prästen Timotheus Wahlbergs dagböcker 1818–1820 / redigerad och med förord av Lolan Björkman samt med kommentar av Birgitta Stjernvall-Järvi. [Otalampi]: Sahlgren, 2004. ISBN 951-9016-37-6. - 220 s., kuv.
Asiasanat: Wahlberg, Timotheus,; päiväkirjat; papit; henkilöhistoria; seurakuntaelämä; historia. Saatavissa lainaksi mm. Museoviraston kirjastosta.

Nu och förr. Häften 1-6 / af Aug. Schauman. Helsingfors: G. W. Edlund, 1886.
Asiasanat: Schauman, August,; päiväkirjat - Helsinki - 1886; muistelmat - Helsinki - 1830-luku; muistelmat; Suomi. Saatavissa lainaksi mm. Helsingin yliopiston kirjastosta Kaisa-talosta, SKS:n kirjastosta vain lukusalikäyttöön.

S. G. Elmgrenin muistiinpanot /  S. G. Elmgren ; julkaissut Aarno Maliniemi. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1939. (Suomen historian lähteitä; 2). – 623 s. Sisältö ruotsin kielellä.
Asiasanat: Elmgren, Sven Gabriel; päiväkirjat; Suomi; 1800-luku. Saatavissa lainaksi mm. SKS:n kirjastosta, Kansalliskirjastosta, Helsingin yliopiston kirjastosta Kaisa-talosta, Museoviraston kirjastosta ja Työväenliikkeen kirjastosta.

Stor hungersnöd lärer det väl blifva: Johan Henrik Franzéns dagbok 1864–1868 / Bjarne Smeds. Övermark: Övermark Hembygdsförening, 2013. ISBN 978-952-93-2353-1. - 135 s., kuv.
Asiasanat: Franzén, Johan Henrik; päiväkirjat; historia; henkilöhistoria; nälänhätä; katovuodet; Ylimarkku. Saatavissa Helsingissä lukusalikäyttöön Kansalliskirjastosta ja kaukolainaksi yliopistokirjastoista muualta Suomesta.

Anto Leikola on toimittanut ja Svenska litteratusällskapet i Finland julkaissut useana osana taidemaalari Magnus von Wrightin ruotsinkieliset päiväkirjat:
Dagbok 1824-1834 (1996), Dagbok 1835-1840 (1997), Dagbok 1841-1849 (1999), Dagbok 1850-1862 (2001), Dagbok 1863-1868 (2004), Dagböcker / Wilhelm & Ferdinand von Wright  (2008).

Paul Nyberg on toimittanut ja Holger Schildt julkaissut Zacharias Topeliuksen ruotsinkieliset päiväkirjat:
Dagböcker 1832–1834 (1918), Dagböcker  1835–36 (1920), Dagböcker  1837–38 (1921), Dagböcker  1839–40 (1922).”

Toimituksemme lisäsi luetteloon vielä joitain arjen historiaa käsitteleviä teoksia:

-Historiallinen arkisto (toim. Suomen historiallinen seura), monta osaa eri aiheista
-Suomalaisen arjen historia 1: Savupirttien Suomi, (toim. Häggman, Kai), Weilin + Göös
-Suomalaisen arjen historia. 2: Säätyjen Suomi, (toim. Häggman, Kai), Weilin + Göös
-Suolahti, Gunnar: Elämää Suomessa 1700-luvulla, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
-Suolahti, Gunnar: Vuosisatain takaa: kulttuurihistoriallisia kuvauksia 1500-1800-luvuilta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
-Utrio, Kaari: Suomen naisen tie: pirtistä parlamenttiin, Tammi
-Vainio-Korhonen, Kirsi: Sophie Creutzin aika: aateliselämää 1700-luvun Suomessa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Saatavissa lainaksi Suomen yleisistä kirjastoista.

Kommentit (0)

Vastauksesi