Onko y-kirjain englannin kielessä konsonantti?

Onko y-kirjain englannin kielessä konsonantti?

Kysyn tätä siksi, kun amerikkalaisessa Onnenpyörässä eli Wheel of Fortunessa y-kirjain katsotaan konsonantiksi.

2 vastausta

Riippu siitä miten Y kussakin sanassa lausutaan. Sanassa "yellow" Y edustaa konsonanttia, mutta esimerkiksi sanoissa "my" /'maɪ/  tai "funny"  /'fʌni/, edustaa Y vokaalia.

 
Kommentit (0)
18.10.201411:50
13928
75

Tarkasti ottaen eivät kirjaimet ole konsonantteja tai vokaaleja suomen kielessäkään; kyse on äänteiden jaottelusta. Suomessa kuitenkin ääntäminen vastaa kirjoitusta tarkemmin kuin useimmissa muissa eurooppalaisissakaan kielissä.

 

Setälä - Nieminen - Ojajärvi, Suomen kielen oppikirja
Luvussa "Virkkeestä äänteeseen" kappaleet "Äänne ja kirjain" ja "Vokaalit ja konsonantit"

Ikola, Suomen kielen käsikirja
Luvussa "Äänneoppi" kappaleet "Kirjaimet", "Äänteet" ja "Äänteiden jakoja"

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi