Onko VIrossa jokamiehen oikeudet kuten Suomessa ? Ja saako marjastaa, kunhan ei pihoille asti mennä?

Onko VIrossa jokamiehen oikeudet kuten Suomessa ? Ja saako marjastaa, kunhan ei pihoille asti mennä?

Mustikoita ja kanttarellejä siellä runsaasti!

Vastaus

Valitettavasti palvelullamme ei ole varsinaista juridista asiantuntemusta edes Suomen laeista. Seuraava esitetään siis suurin varauksin

Virossa jokamiehenoikeuksista säädetään  laissa

https://www.riigiteataja.ee/akt/Ke%C3%9CS

Lain pääkohdat on koottu ohjekirjaseen

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Keskkonnaharidus/Igayheoigus_Eestis.pdf

Jokamiehenoikeuteen liittyy monia asioita, käsittelen tässä vain tuota luonnonantimien keräämistä

Lain 34 pykälä kuuluu

 "Marjade, seente, pähklite, mahalangenud okste ja muude sarnaste loodussaaduste korjamine võõral maatükil

  Võõral maatükil võib korjata looduses vabalt kasvavaid marju, seeni, pähkleid, mahalangenud oksi ja muid sarnaseid loodussaadusi, kui omanik ei ole määranud teisiti."

 

Selityskirjanen samasta asiasta (sivu 7):

"Metsamarju, seeni, lilli, ravimtaimi, sarapuupähkleid ja muid loodusande, mis ei ole looduskaiste all, on lubatud korjata kõigil ja

igal ajal riigimaal ning kohaliku omavalituse omandis oleval maal."

Tämä lienee tulkittava niin, että esim. sieniä ja marjoja saa kerätä valtion ja kuntien (=kohalik omavalitsus) maalla. Sama oikeus on myös yksityisellä alueella, mikäli alueen omistaja tai haltija sitä ei nimenomaisesti ole kieltänyt.

Miten sitten alueen omistaja voi ilmaista, ettei hän salli keräämistä?

Vironkielisen wikipedian https://et.wikipedia.org/wiki/Iga%C3%BChe%C3%B5igus tulkinta ainakin näyttää olevan, että omistajan antamaksi kielloksi ei riitä pelkkä kilpi "eramaa" (yksityisalue), vaan vaaditaan myös omistajan yhteystiedot (jotta mahdollista lupaa voidaan pyytää). Aitaus nyt lienee selvä kielto.

Ohjekirjan (sivu 2) mukaan suojeltu kotipiiri ulottuu noin 150-200 metrin päähän asuintalosta.

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi