Onko vesitorneilla jokin käytännön tarkoitus? Onko niissä oikeasti vettä ja jos on, niin miksi?

Onko vesitorneilla jokin käytännön tarkoitus? Onko niissä oikeasti vettä ja jos on, niin miksi?

Vastaus

Kyllä vesitorneissa on oikeasti vettä. Vesitornin tehtävä on varastoida vettä ja pitää yllä vedenpainetta. Torni on näkyvin osa vedenjakelujärjestelmää jonka tarkoituksena on varmistaa juomakelpoisen veden hankinta, käsitellä se terveydelle haitattomaksi ja jakaa tämä talousvesi kuluttajille.  Turvatakseen keskeyttämättömän vesijakelun vesilaitokset tarvitsevat vesisäiliöitä ja vesitorni on yksi vesisäiliötyyppi, yläsäiliö. Teoksessa Vesitorni – yhdyskunnan maamerkki, määritellään vesitorni varrelliseksi säiliöksi, jonne konevoimalla juomakelpoinen vesi on nostettu, ja josta se painovoimalla valuu vesijohtoverkostoon. Yläsäiliön riittäväksi varattu tilavuus turvaa veden saannin myös poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa kuten sammutustilanteissa tai tilapäisten jakeluhäiriöiden varalle.

Viimeisten vuosikymmenten aikana veden kulutus on pienentynyt ja vesitorneja on otettu pois käytöstä tai purettu. Joitain vesitorneja on kuitenkin otettu uusiokäyttöön mm. asunnoiksi.

 

Lähteet ja lisätietoa:

Asola, Ismo: Vesitorni : Yhdyskunnan maamerkki.  (Suomen rakennusinsinöörien liitto 2003)

http://www.mfa.fi/varhaiset-vesitornit

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vesitorni

https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/vesihuolto/vesitornit/Sivut/default.aspx

Kommentit (0)

Vastauksesi