Onko väärien tietojen täyttäminen hotellin majoituskorttiin rikollista?

Onko väärien tietojen täyttäminen hotellin majoituskorttiin rikollista?

Väärien henkilötietojen antaminen viranomaiselle on rikos. Hotellivirkailija ei ole viranomainen. Hotellin majoituskorttiin voi laittaa väärät henkilötiedot ilman seuraamuksia?

Vastaus

Palvelullamme ei ole juridista asiantuntemusta, mutta rohkenen kuitenkin esittää joitakin kysymykseen liittyviä arvioita. 

Rikoslain 16 luvun 5 pykälän 

"Väärän henkilötiedon antaminen

Joka erehdyttääkseen viranomaista ilmoittaa nimensä väärin tai antaa muutoin henkilöllisyydestään väärän tai harhaanjohtavan tiedon taikka sanotussa tarkoituksessa käyttää toisen henkilötodistusta, passia, ajokorttia tai muuta sen kaltaista todistusta, on tuomittava väärän henkilötiedon antamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi."

mukaan väärän henkilötiedon antaminen viranomaiselle on rikos. Majoitusliikkeen ylläpitäjä ei tietenkään ole viranomainen eikä siten väärien henkilötietojen antaminen tällaisessa yhteydessä ole automaattisesti rikos.

Asia ei kuitenkaan ole ilmeisesti ole tällä vielä selvä.

Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta määrää (6 pykälä), että matkustajista on tehtävä matkustajailmoitus, johon henkilötiedot merkitään. Lain 8 pykälän mukaan poliisilla on eräin perustein oikeus saada tietoja näistä matkustajailmoituksista. 

Jos tässä tapauksessa poliisi toteaa, että joku on kirjoittautunut majoitusliikkeeseen väärin henkilötiedoin, voi kysyä, onko kuitenkin tapahtunut yllä siteeratussa pykälässä mainittu rikos. 

Vastaus on ilmeisesti kyllä, ainakin Korkein oikeus on eräässä tapauksessa (KKO 1995/31) arvioinut äänin 4-1 tilanteen näin.

Laki Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta määrää edelleen 8 pykälässä, että ulkomaalaisista tehty matkustajailmoitus pitää aina toimittaa poliisille, joten väärät henkilötiedot ilmoittaneen ulkomaalaisen voi edellisen perusteella kai aina katsoa syyllistyneen rikokseen.

Rikoslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rikoslaki

 

Laki Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060308?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=majoitus-

 

Korkeimman oikeuden päätös
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1995/19950031
  

 

Kommentit (0)

Vastauksesi