Onko vaara sairastua syöpään, jos syö savukalaa kerran kuussa?

Onko vaara sairastua syöpään, jos syö savukalaa kerran kuussa?

Kysyy kalan ystävä.

Vastaus

Savustettu (tai grillattu) ruoka sisältää PAH-yhdisteitä, joilla on havaittu olevan yhteys kohoneeseen syöpäriskiin. Polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet ovat yhteen liittyneistä aromaattisista renkaista koostuvia hiilivetyjä. Monet PAH-yhdisteet ovat karsinogeeneja, mutageenejä ja teratogeenejä eli ne aiheuttavat syöpää, mutaatioita ja sikiövaurioita. Syöpää eivät itse asiassa aiheuta itse PAH-yhdisteet vaan niiden aineenvaihduntatuotteet. PAH-yhdisteitä voi syntyä ruokaan, jos sitä savustetaan tai grillataan. Suuria pitoisuuksia on löydetty etenkin savustetusta kalasta, paahdetusta lihasta ja käristetyistä elintarvikkeista. Tupakoivat henkilöt saavat kuitenkin PAH-yhdisteitä selvästi enemmän tupakasta kuin ruuasta.

"Virallista" suositusta savustetun ruoan syömisestä en löytänyt mistään. Eri lähteistä löytyi seuraavanlaisia neuvoja:

- kala-aterioilla ei kannata käyttää päivittäin savustettua kalaa, vaan silloin tällöin

- nahan kanssa savustettua kalaa voi syödä melko usein, koska nahka estää haitallisten aineiden siirtymistä lihaan 

- teolliset avuaromit on  todettu kattavassa riskinarvioinnissa turvallisemmiksi kuin perinteinen savustus, koska savuaromeista on poistettu syöpää aiheuttavia karsinogeenejä

Valtioneuvoston selonteossa elintarviketurvallisuudesta 2013 - 2017 sanotaan seuraavaa:

PAH-yhdisteiden lainsäädäntöä kiristetään vaiheittain vuosien 2012 ja 2014 aikana, mikä yhdessä savustusprosessien hallintakeinojen kanssa tullee vähentämään suomalaisten PAH-yhdisteille altistumista. Käynnissä olevan PAH-valvontahankkeen toistaiseksi saatujen tulosten perusteella suomalaiset savustetut tuotteet eivät ylitä säädösten enimmäismääriä yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Prosesseissa muodostuvien haitta-aineiden pitoisuuksiin voidaan vaikuttaa muun muassa prosessiteknisin keinoin ja huolellisella raaka-aineiden valinnalla.

Kommentit (0)

Vastauksesi