Onko uusnatsismi Suomessa lailla kielletty? Voiko esim.

Onko uusnatsismi Suomessa lailla kielletty? Voiko esim.

Onko uusnatsismi Suomessa lailla kielletty? Voiko esim. jos näkee jonkun nostavan käden 45 asteen kulmaan ja sanovan Heil Hitler, tehdä rikosilmoituksen? Mikä on minimi- ja mikä maksimituomio? Luin Wikipediasta, että laulun Horst Wessel lied esittäminen ei ole Suomessa kielletty. Miksi ihmeessä näin? Onko muita maita, joissa laulaminen on sallittu, edes olemassa?

Vastaus

Valitettavasti työryhmällämme ei ole oikeudellista asiantuntemusta, mutta jokseenkin varmasti voi sanoa, että sellaista laulua tai sävellystä ei ole olemassa jonka esittämisen lainsäädäntömme automaattisesti kieltäisi. Tuskinpa edes tunnistaisimme Horst Wessel -sävelmää ellemme olisi kuulleet sitä lukemattomia kertoja televisiosta natsiaikaa käsittelevien dokumenttifilmien tehosteena. Sama pätee myös julkiseen natsitervehdykseen.

Moskovan välirauhansopimuksessa 19.9.1944 "Suomi sitoutuu heti hajoittamaan kaikki sen alueella toimivat hitleriläismieliset (fassisminluontoiset) poliittiset, sotilaalliset ja sotilaallisluontoiset samoinkuin muutkin järjestöt, jotka harjoittavat Yhdistyneille Kansakunnille ja erityisesti Neuvostoliitolle vihamielistä propagandaa, sekä vastaisuudessa olemaan sallimatta tämäntapaisten järjestöjen olemassaoloa." (21. pykälä)

Lopullisessa Pariisin rauhansopimuksessa 10.2.1947 pykälä sai seuraavan muodon: "Suomi, joka välirauhansopimuksen mukaisesti on ryhtynyt toimenpiteisiin hajoittaakseen kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittavat Neuvostoliitolle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa, sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet." (8. pykälä)

Asiantuntijoidenkin parissa lienee epäselvyyttä siitä, minkälaisia velvoitteita tämä pykälä vielä nykyään aiheuttaa Suomelle. Luultavasti ihan vähästä ei oikeustoimiin haluta eikä voida ryhtyä, koska perustuslaki takaa jokaiselle sananvapauden ja oikeuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Natsilaisaatteisiin sinänsä sisältyy kohtia, jotka voivat antaa aiheen rikossyyteisiin (esim. valtiopetoksen valmistelu, laiton sotilaallinen toiminta, poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen, kiihottaminen kansanryhmää vastaan). Monissa tapauksissa lienee kuitenkin niin, että tällaiset prosessit ovat syytetyille vain mieliksi, koska ne antavat julkisuutta ja oivan mahdollisuuden esitellä aatteitaan suurelle kuulijakunnalle. Pelkkä natsitunnusten esilläpito, jota ei sellaisenaan vielä voikaan pitää rikollisena, toisaalta kuitenkin johtaa epäilemättä siihen, että henkilö joutuu ainakin jonkinasteiseen Suojelupoliisin tarkkailuun ja jututettavaksikin.

Saksan liittotasavallan rikoslain 86. ja 86a. pykälien perusteella Horst Wessel -laulun ja sävelmänkin käyttö on kielletty. Samankaltainen kielto on myös Itävallassa.

Suomen tunnetuimman uusnatsin Pekka Siitoinin toimintaa ja sen aiheuttamia viranomaistoimia esittelee Mari Kalliala artikkelissaan "Radikaalioikeisto - tapaus Pekka Siitoin", joka on ilmestynyt kirjassa

Isänmaan puolesta : Suojelupoliisi 50 vuotta / toim. Matti Simola ja Tuula Sirvio. - Gummerus, 1999.

Kommentit (0)

Vastauksesi