Onko ujous ja hiljaisuus sama asia?

Onko ujous ja hiljaisuus sama asia?

Vastaus
21.06.201813:21
979
30

Ujous ja hiljaisuus eivät ole sama asia. Joskus hiljaisuutena näyttäytyvä käyttäytyminen voi johtua ujoudesta, mutta näin ei ole aina. Toisaalta molemmat käsitteet ovat merkitykseltään jossain määrin epämääräisiä.

Temperamenttipsykologiassa ujous viittaa yksilössä heräävään voimakkaaseen tunnereaktioon hänen kohdatessaan uusia ihmisiä. Tutustumisen myötä epämukavuuden tunne katoaa. Ujous on yksilötasolla suhteellisen pysyvä taipumus ja yksilöiden väliset erot ilmenevät jo pienillä lapsilla. Ujoudella temperamenttipiirteenä ei ole yhteyttä sosiaalisiin taitoihin.

Usein sosiaalisuus erotetaan persoonallisuuspiirteenä niin ujoudesta kuin sosiaalisista taidoistakin. Yksilön sosiaalisuus viittaa siihen, miten tärkeä motivoiva tekijä hyväksytyksi tuleminen ja jatkuva positiivinen sosiaalinen palaute yksilölle on. Myös matala sosiaalisuus voi ilmetä "hiljaisuutena".  Tällöin ihminen ei itse koe sosiaalisia tilanteita mitenkään ahdistavina tai ongelmallisina.  

Useimmat psykologit kuitenkin määrittelevät ujouden aikuisten kohdalla ongelmalähtöisesti: ujoudella viitataan lähes mihin tahansa koettuun (lievään) epämukavuuteen sosiaalisissa tilanteissa. Sosiaalisten tilanteiden pelosta tai sosiaalisesta ahdistuneisuudesta puhutaan silloin, kun sosiaaliset tilanteet aiheuttavat suurempaa kuormitusta kuin "tavallisessa" ujoudessa. Arkikielessä ujous mieltyy silti ennen kaikkea epämukavuudeksi, joka ilmenee ennalta tuntemattomien ihmisten seurassa ja selittyy enemmän tietynlaisella temperamentilla kuin vaikkapa puutteellisilla sosiaalisilla taidoilla.

Myös puutteet sosiaalisissa taidoissa voivat epäonnistumiskokemusten kasautuessa aiheuttaa sosiaalista ahdistusta ja sitä kautta vetäytyvyyttä, mihin viittaa esimerkiksi sosiaalisten pelkojen yleisyys autismikirjon ihmisillä.

Hiljaisuus on puhtaasti arkikäsite, joka viittaa vetäytyvyyteen sosiaalisissa tilanteissa riippumatta tällaisen vetäytyvyyden syistä (ujous, matala sosiaalisuus, sosiaalinen kömpelyys), vetäytyjän mahdollisesti kokeman epämukavuuden määrästä tai siitä minkä tyyppisiin sosiaalisiin konteksteihin se vahvimmin liittyy.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi