Onko työnantajalla velvollisuus myöntää työntekijälle 60-vuotispäivänä palkallinen vapaa?

Onko työnantajalla velvollisuus myöntää työntekijälle 60-vuotispäivänä palkallinen vapaa?

JOS ON NIIN MIHIN SE PERUSTUU VAI ONKO SELLAINEN VAIN HYVÄN TAHDON OSOITUS?

Vastaus

Jos asiasta on sovittu työehtosopimuksessa, velvoittaa se työnantajaa. Esimerkiksi Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen  (KVTEs) viidenne luvun 12 pykälän toisessa momentissa todetaan seuraavasti:"Työpäiväksi sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät, oma vihkiäispäivä, parisuhteen rekisteröimispäivä, aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren hautajaispäivä (siunauspäivä) sekä asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä ovat palkallisia vapaapäiviä."

Kommentit (0)

Vastauksesi