Onko työnantajalla oikeus tietää työntekijän sairausloman syy?

Onko työnantajalla oikeus tietää työntekijän sairausloman syy?

Työntekijä ilmoitti jäävänsä kolmen viikon sairaslomalle ja toi kyllä todistuksen, mutta siitä ei saa mitään selvää. Siitä pystyy lukemaan ainoastaan sanojen ensimmäiset kirjaimet, joiden jälkeinen teksti on kumpuilevaa viivaa. Onko minulla työnantajana oikeus tietää, mikä sairaus työntekijällä on vai riittääkö lääkärintodistus?

2 vastausta

Työsuojeluhallinnon sivuilla todetaan, että "Työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilatietoja vain, jos työntekijä itse toimittaa ne hänelle tai jos työntekijä on antanut kirjallisen suostumuksen luovuttaa tällaisia tietoja työnantajalle. Lisäksi edellytetään että tietojen käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi taikka sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy, taikka jos työntekijä nimenomaisesti haluaa selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilaa koskevien tietojen perusteella." "Työntekijällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta toimittaa diagnoositiedot sisältävää lääkärintodistusta työnantajalle. Jos työntekijä ei toimita tällaista todistusta, hän voi menettää sairausajan palkan".

Työantaja voi siis edellyttää palkanmaksun perusteeksi diagnoositietoa, joka voi olla suomeksi tai latinaksi taikka ICD-koodina (näin todetaan mm. Tehyn sivuilla).

Kommentit (0)
05.08.201522:05
26902
53

Asia on aika kuuma peruna siltä kannalta, että jos kyseessä olisikin työperäinen sairaus, eikä työntekijä haluaisi antaa todistusta nähtäväksi - tällöinhän ei työnantaja saisi tietää siitä, että työpaikalla saattaisi olla työkykyyn vaikuttavia haittoja.

Työpaikoilla, missä Kela maksaa päivärahan työnantajalle korvaukseksi työnantajan maksamasta palkasta Kela myös vaatii selvityksen sairauksien syistä. Tämä myös siksi, että Kela tarvitsee tietoja mahdollisesta saman sairauden jatkumisesta, kuten myös eläkelaitos siinä tapauksessa, jos joudutaan myöhemmässä vaiheessa harkitsemaan työntekijän siirtymistä sairauseläkkeelle tms.

En ole selvillä siitä, mikä on lääkärin etiikka todistuksen tekstin luettavuuden kannalta. Tunnetustihan monien lääkärien käsiala on karmea - mutta toisaalta myös useasti nykyään todistukset kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmaa tms. käyttäen...

Kommentit (0)

Vastauksesi