Onko työnantajalla oikeus kertoa työntekijän sairasloman syy ulkopuoliselle...

Onko työnantajalla oikeus kertoa työntekijän sairasloman syy ulkopuoliselle...

Onko työnantajalla oikeus kertoa työntekijän sairasloman syy ulkopuoliselle taholle? Lapseni koulun johtava opettaja lähetti kaikille luokan vanhemmille tiedotteen jossa kerrottiin opettajan olevan sairaslomalla työuupumuksen vuoksi.

Vastaus

Työnantaja ei voi antaa työntekijän terveydentilaa (sairautta) koskevia tietoja vain työntekijän suostumuksella. Sairaustietoja ei saa ilman asianomaisen lupaa luovuttaa edes työterveyslääkärille.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä on työelämää koskeva erityislaki, jota sovelletaan kaikkiin työsuhteisiin ja virkasuhteisiin ja niihin verrattaviin palvelussuhteisiin. Sen mukaan Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen... Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen aikana eikä sen päättymisen jälkeen.

Työntekijän suostumuksella sairauden syyn voi tietenkin julkistaa. Myös kysyjän tarkoittamassa tapauksessa kyse saattaa olla siitä, että opettaja on itse halunnut julkistaa sairauslomansa syyn tai ainakin suostunut sen julkistamiseen.

Lähteet:

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJE 25/2001, 10.10.2001
http://www.kuntatyonantaja.fi/modules/release/show_release~Id~4E594BE312...

Kommentit (0)

Vastauksesi