Onko totta että joku EU-direktiivi kieltää suomalaisen jävimaiseman käytön...

Onko totta että joku EU-direktiivi kieltää suomalaisen jävimaiseman käytön...

Onko totta että joku EU-direktiivi kieltää suomalaisen jävimaiseman käytön tuotteiden etiketeissä ja esitteissä? Jos on, niin mikä mahtaa olla perustelu, ja miten on määritelty termi "suomalainen järvimaisema"?

Vastaus

Euroopan komission maatalouskomissaari Mariann Fischer Boel on vastannut komission puolesta näin.

"Valtion tukemat mainoskampanjat, joiden tavoitteena on vahvistaa kotimaan kuluttajien mieltymyksiä oman jäsenvaltion tuotteita kohtaan, ovat EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan vastaisia, koska ne saattavat estää muiden jäsenvaltioiden tuotteiden pääsyn kyseisen jäsenvaltion markkinoille. Tämä tarkoittaa, että komissio ei pääsääntöisesti salli valtiontuen myöntämistä mainoskampanjoihin, joissa viitataan tuotteen alkuperään. Kyseinen sääntö koskee kansalliseen, alueelliseen tai paikalliseen alkuperään liittyviä mainintoja, jotka voivat olla missä tahansa muodossa, kuten tekstinä, kansallisina symboleina ja näihin verrattavissa olevina viesteinä, joita ovat esimerkiksi tyypilliset ja tunnistettavissa olevat maisemat."

"Valtiontukisääntöjä ei sovelleta sellaiseen mainontaan, merkinnät mukaan luettuina, jonka taloudelliset toimijat ovat kokonaisuudessaan kustantaneet itse valtion osallistumatta siihen millään tavoin. Valtiontukisääntöjen mukaan toimijoilla on siis oikeus ilmoittaa tuotteidensa alkuperä ja tuotantomenetelmät pakkausmerkinnöissä tai muussa mainonnassa, kunhan ne vastaavat itse mainontakustannuksista."

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-01...

Kommentit (0)

Vastauksesi