Onko toisen EU-maan kansalaisen hautaaminen toiseen EU-maahan luvallista?

Onko toisen EU-maan kansalaisen hautaaminen toiseen EU-maahan luvallista?

Onko toisen EU-maan kansalaisen hautaaminen toiseen EU-maahan luvallista? Esimerkiksi suomalaiset,jotka ovat aikoinaan muuttaneet Ruotsin kansalaisiksi ja sittemmin muuttaneet takaisin Suomeen.Lähinnä byrokratiapuolta ajattelen.

Vastaus

Kyllä se on luvallista. Konsulipalvelulain 24 pykälässä sanotaan seuraavaa ulkomailla tapahtuvista kuolemantapauksista:

"Edustusto voi ryhtyä toimenpiteisiin vainajan hautaamisen, tuhkaamisen tai Suomeen kotiuttamisen järjestämiseksi lähiomaisen pyynnöstä.

Jos vainajan lähiomainen ei huolehdi vainajan hautaamisesta, tuhkaamisesta tai Suomeen kotiuttamisesta, edustusto ottaa yhteyttä paikalliseen viranomaiseen vainajan hautaamiseksi tai tuhkaamiseksi paikallisen käytännön mukaisesti."

lisäksi hautaustoimilain toisen luvun 4 pykälässä kerrotaan:

"Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä on lisäksi velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan myös sellaiselle kuolinhetkellä ulkomailla asuneelle Suomen kansalaiselle, jonka viimeinen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ennen ulkomaille muuttamista oli seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella."

Lähteet:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030457
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498

Kommentit (0)

Vastauksesi