Onko Terijoensalavan puuaines käypää muualle kuin polttopuuksi, jos...

Onko Terijoensalavan puuaines käypää muualle kuin polttopuuksi, jos...

Vastaus

Terijoensalava kuuluu pajujen sukuun. Puuaine vastaa rakenteltaan ja väriltään hopeapajua, mutta on hauraampaa ja murtuvampaa. Salava on melko karkeasyistä, erittäin kevyttä ja peh-meää. Sen taivutuslujuus on heikko. Hopeapajua puolestaan käytetään vanerin sokkopuuksi ja puusepänteollisuuteen.
Terijoensalavan käytöstä ei valitettavasti löytynyt enempää tietoa. Metsäntutkimuslaitoksen sivuillakin kerrotaan ainoastaan, että salavaa ja sen eri lajikkeita käytetään koristepuuna.
http://www.metla.fi/metla/esitteet/metsat/kivalo-mortti.pdf

Lähde: Mikä puu- mistä puusta (Yliopistopaino 2004)

Kommentit (0)

Vastauksesi