Onko teologia tiedettä?

Onko teologia tiedettä?

Onko teologia tiedettä vai tunnustuksellista uskonnon harjoittamista? Ja miks jotkut tahot, kuten Vapaa-ajattelijoiden liitto "pappiskoulutuksena", haluaa poistaa teologian yliopistossa opiskeltavien aineiden joukosta?

2 vastausta

Teologia on tiedettä jota voi opiskella Suomessa kolmessa eri yliopistossa. Se selittää ilmiöitä, jotka liittyvät ihmisten uskonnolliseen ajatteluun ja toimintaan sekä maailmankatsomukseen. Teologinen tutkimus käyttää humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Teologian opiskelu ei edellytä uskonnollista vakaumusta.

Vapaa-ajattelijoiden liitto on uskonnottomien ja uskontokuntiin kuulumattomien henkilöiden muodostamien yhdistysten keskusjärjestö. Sen tavoitteena on ajaa uskonnottomien etuja, oikeuksia ja oikeusturvaa. Liiton mukaan Ihminen ei tarvitse jumalia ja kirjoitettuja dogmeja ollakseen moraalinen ja eettinen. Tästä johtuen liiton mielestä muu kuin papin ammattiin johtava teologinen koulutus on tarpeetonta tai hajautettavissa erillisestä tiedekunnasta eri oppiaineisiin.

 

 

Kommentit (1)
On tosiaan hyvä muistaa, että tutkimuksen kohde ei ratkaise tutkimuksen tieteellistä p... On tosiaan hyvä muistaa, että tutkimuksen kohde ei ratkaise tutkimuksen tieteellistä pätevyyttä. Lentäviä lautasia, kummituksia, maasäteilyä tms. on mahdollista tutkia täysin tieteellisyyden kriteerit täyttävin menetelmin riippumatta siitä onko tutkimuksen kohdetta todellisuudessa edes olemassa.
22.12.2016 10:44 T. Lainio 3865
22.12.201622:56
5721
55

Jos teologia on tiedettä niin kai on tieteellisesti todistettu mikä kaikista jumalista on se oikea Jumala.

Kommentit (1)
Kuten ensimmäisen vastauksen lähteistä ilmenee, on teologialla eri aikoina eri yhteisö... Kuten ensimmäisen vastauksen lähteistä ilmenee, on teologialla eri aikoina eri yhteisöissä tarkoitettu hyvin erilaisia asioita. Suomen yliopistojen teologiset tiedekunnat ovat tunnustuksettomia, uskonnollisiin katsomuksiin nähden sitoutumattomia vapaita tiedeyhteisöitä ja ne ovat virallisesti sitoutuneet tieteen menetelmiin ja periaatteisiin muiden tieteenalojen tavoin. Useissa muissa maissa taas teologinen yliopistollinen tutkimus tapahtuu edelleen kirkkokuntien ylläpitämissä teologisissa tiedekunnissa, joissa teologialla saattaa olla enemmän tai vähemmän tunnustuksellinen luonne. Siksi vastaus kysymykseen "Onko teologia tiedettä" riippuu täysin siitä, kenen määrittelemää teologiaa kysyjä tarkoittaa.
23.12.2016 09:42 T. Lainio 3865

Vastauksesi