Onko Teillä tietoa paljonko Suomen valtio maksoi sotakorvauksia suomalaisille...

Onko Teillä tietoa paljonko Suomen valtio maksoi sotakorvauksia suomalaisille...

Hei!
Onko Teillä tietoa paljonko Suomen valtio maksoi sotakorvauksia suomalaisille omaisuuden menetytksistä ( evakot karjalasta, pommitustuhot esim. Helsingissä) ja paljonko korvattiin esim. sotaleskille/orvoille ja sodassa haavoittuneille.
Kiittos etukäteen

Vastaus

Ilkka Nummela on tutkinut toisen maailmansodan Suomelle aiheuttamia kustannuksia. Nummelan tutkimuksessa "Toisen maailmansodan aiheuttama taloudellinen rasitus Suomessa vuosina 1939-1952" kerrotaan ainakin, että valtio maksoi vuosina 1939-1952 korvauksia sotainvalideille ja kaatuneiden omaisille 3,6 miljardia vuoden 1938 markkaa. Nummela mukaan "summa on noin kolmasosa varsinaisten sotakorvaustoimitusten aiheuttamasta taloudellisesta rasituksesta ja noin kaksinkertainen siirtoväen huollon kustannuksiin verrattuna. Vertailupohjan saamiseksi voi mainita, että nämä korvaukset olivat vuonna 1951 yhtä suuret kuin saman vuoden puolustusmenot. Lisätietoja: Nummela Ilkka: "Inter arma silent revisores rationum : toisen maailmansodan aiheuttama taloudellinen rasitus Suomessa vuosina 1939-1952" (Jyväskylän yliopisto 1993)

Sotien jälkeen säädettiin vuoden 1945 maanhankintalaki. Lain perusteella muodostettiin yli 100 000 tilaa ja tonttia, jotka olivat tyypiltään viljelys-, asuntoviljelys- ja asuntotiloja sekä rintamamiestontteja. Maata hankittiin siirtoväen lisäksi sota­invalideille, sotaleskille, sotaorvoille, perheellisille rintamamiehille sekä maataloustyöntekijöille, jotka menettivät ansiomahdollisuutensa asutustoiminnan vuoksi.

Markku Tykkyläisen artikkelissa Asutustoiminnan taloudelliset vaikutukset (Kirjassa Rintamalta raivioille, 1995) kerrotaan, että sodan jälkeen vuosina 1945-1960 asutustoimintaan osoitettiin valtion varoja 16 miljardia markkaa vuoden 1992 rahassa laskettuna. Asutustoiminta oli siis sotakorvausten rinnalla merkittävä kansantaloudellinen ponnistus. Lisätietoja: Rintamalta raivioille : sodanjälkeinen asutustoiminta 50 vuotta. Toimittanut Erkki Laitinen. (Atena 1995) s. 142.

Lähteet:

Nummela Ilkka: "Inter arma silent revisores rationum : toisen maailmansodan aiheuttama taloudellinen rasitus Suomessa vuosina 1939-1952" (Jyväskylän yliopisto 1993)

Markku Tykkyläinen: Asutustoiminnan taloudelliset vaikutukset. Rintamalta raivioille : sodanjälkeinen asutustoiminta 50 vuotta. Toimittanut Erkki Laitinen. (Atena 1995)

http://fi.wikipedia.org/wiki/Asutustoiminta_Suomessa#Sodan_seuraukset
http://www.digipaper.fi/evli/3731/index.php?pgnumb=32
http://www.metsapirtti.net/artikkelit/penttiahtiainen/penaht16.htm

Rahanarvolaskuri löytyy Suomen Pankin rahamuseon sivuilta:
http://www.rahamuseo.fi/multimediat_ja_oppimateriaalit_rahanarvolaskuri....

Kommentit (0)

Vastauksesi