Onko teiden / katujen numeroinnin suunnasta olemassa jotakin valtakunnallista...

Onko teiden / katujen numeroinnin suunnasta olemassa jotakin valtakunnallista...

Onko teiden / katujen numeroinnin suunnasta olemassa jotakin valtakunnallista ohjeistusta, vai päättävätkö kaupungit siitä taysin itsenäisesti (onko siinä tapauksessa tiedossa jotain kaupunkikohtaisia ohjeistuksia)? Umpikujissa numerointi alkaa pääsääntöisesti viimeisestä risteyksestä ja kasvaa sitä tien loppua kohti, vai juurikin päin vastoin?
Entäpä jos jossain kaupungissa menee kaksi saman suuntaista katua korttelin päässä toisistaan, niin voiko numerot kasvaa vastakkaisiin suuntiin?

Vastaus

"2.6.2 Osoitenumeroinnin kasvusuunta

Kunnan keskustaajamaan johtavien teiden osoitenumerointia laadittaessa kadun tai tien
alkupiste on keskustaajaman puoleisessa päässä ja numerointi kasvaa keskustaajamasta
ulospäin. Sivukatujen ja -teiden alkupisteenä pidetään liittymiskohtaa ylempiluokkaiseen
katuun tai tiehen taikka sitä päätä, jonka kautta liikenne pääasiallisesti tapahtuu.

Myös ruutukaava-alueilla suositetaan tonttien numeroimista liikenteen suuntaisesti
kokoojakadulta lähtien. Varsinkin vanhoissa kaupungeissa voi olla käytäntönä myös
numerointi ilmansuuntien mukaan.

Osoitenumerona käytetään lähintä paritonta numeroa kadun tai tien oikealla puolella ja
parillista numeroa vasemmalla puolella kadun tai tien alkupisteestä katsoen. Jos kuitenkin
kunnan asemakaava-alueilla osoitenumerointi on laadittu siten, että parittomat
osoitenumerot ovat kadun tai tien vasemmalla ja parilliset oikealla puolella, on samaa
järjestelmää perusteltua käyttää myös haja-asutusalueella."

Lähde ja lisätietoja:
http://www.statkart.no/filestore/Matrikkelavdelingen/Foredrag/Adresse/F_...

Kommentit (0)

Vastauksesi