Onko tarjoilijan ammatti tekniikkalaji vai vaatiiko se myös voimaa?Re:...

Onko tarjoilijan ammatti tekniikkalaji vai vaatiiko se myös voimaa?Re:...

Vastaus

Työterveyslaitos teetti vuonna 1981 laajan tutkimuksen, jonka mukaan runsas puolet (55%) kaikista hotelli- ja ravintola-alan työntekijöistä koki työnsä fyysisesti keskiraskaana. Raskaana tai erittäin raskaana piti työtään 35 prosenttia vastanneista.

Tilastokeskuksen työolotutkimuksessa v. 1984 olivat mukana kaikki suomalaiset palkansaajat ja heistä 35 prosenttia arvioi työnsä fyysisesti erittäin tai melko raskaaksi. Vastaava luku keittiöhenkilökunnan arvioimana oli 62 ja tarjoilutyötä tekevillä 70.

Vaikka molemmat tässä referoidut tutkimukset ovat vanhoja (en löytänyt uudempia tilastoja), on syytä olettaa ettei tilanne ole juurikaan muuttunut, koskapa tarjoilijoiden työn sisältö on pysynyt samana. Vuodelta 2005 olevan tarjoilijan työturvallisuutta käsittelevän artikkelin mukaan tarjoilijat työskentelevät runsaan viidenneksen työajastaan selkää kuormittavassa kumarassa tai kiertyneessä asennossa. Ravintolatyöntekijöistä noin 30 %:lla työhön sisältyy useita kertoja tunnissa nostamista, kantamista ja kannattelua käsin ilman apuvälineitä.

Lähteet:

Sinikka Francke: Liikunnan merkitys hotelli- ja ravintola-alan opiskelijoiden työkyvyn ylläpitäjänä (Jyväskylän yliopisto, 1998)

www.skillshuippuosaamista.com/default.asp?file=1581

Kommentit (0)

Vastauksesi