Onko tanskan kielessä niinsanottuja maiskutusäänteitä? Entä norjan...

Onko tanskan kielessä niinsanottuja maiskutusäänteitä? Entä norjan...

Onko tanskan kielessä niinsanottuja maiskutusäänteitä? Entä norjan kielessä? Kuinka monessa kielessä on maiskutusäänteitä?

Vastaus

Maiskausäänteitä (avulsiiveja) esiintyy äännejärjestelmään kuuluvina vain joissakin eteläisen Afrikan ns. khoisan-kielissä (aikaisemmin meillä puhuttiin bušmanneista ja hottentoteista - nykyään näillä sanoilla ymmärretään olevan jossain määrin halventava merkitys), joista ne ovat lainautuneet myös muutamiin bantukieliin (esim. xhosa ja zulu) ja Keniassa kuolemassa olevaan kuušilais-kieleen dahaloon. Kielessä, jonka nimi on !Xóõ, esiintyy 80 erilaista maiskausäännettä ja sen sanoista yli kaksi kolmannesta alkaa sellaisella.

Afrikan lisäksi tiedetään, että Australian alkuasukkaiden piirissä on käytetty lähinnä kultillisessa yhteydessä ns. demiin-kieltä, johon on kuulunut maiskausäänteitä.

Maiskausäänteitä voi esiintyä tutummissakin kielissä erillisissä äännähdyksissä, esim. huulilla muodostetteva hevoselle annettu lähtökäsky on sellainen. Tanskan ja norjan äännejärjestelmään ne eivät siis myöskään kuulu, mutta voivat esiintyä samanlaisissa yhteyksissä kuin suomen kielessäkin.

Edellä oleva perustuu erikielisiin wikipedia-artikkeleihin (lähtökohtana http://fi.wikipedia.org/wiki/Avulsiivi ) ja kirjaan

Fonetiikan ja suomen äänneopin perusteet / Kari Suomi, Juhani Toivanen ja Riikka Ylitalo. - Gaudeamus, 2006.

Kommentit (0)

Vastauksesi