Onko tämä lause totta?

Onko tämä lause totta?

Vastaus

Kyseinen lause ei ole väitelause, eikä sillä ole täten totuusfunktiota, eli sillä ei ole negatiivista tai positiivista totuusarvoa.

Tämä logiikasta.

Lause on kuitenkin olemassa, joten lause voi olla totta riippuen siitä miten totuus määritellään. Jos totuus siis määritellään "asioiksi jotka ovat olemassa", niin lause voi olla totta, vaikkakaan kyseinen lause ei tällä tavalla muotoiltuna kuulukaan yleisesti ottaen länsimaisen filosofian perinteeseen.

Lopuksi John Keatsia: "Totuus on kauneutta, kauneus totuutta."

http://fi.wikipedia.org/wiki/Totuus

http://fi.wikipedia.org/wiki/Totuusfunktio

http://fi.wikipedia.org/wiki/Totuusehto

Kommentit (0)

Vastauksesi